Her vrenger han kofta

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Max Mackhè reagerer sterkt på at det nye byrådet har bestemt seg for å trekke søknaden om å få bli med i forvaltningsområdet for samisk språk.

DEL

Lørdag arrangeres det demonstrasjon mot byrådets avgjørelse om å trekke søknaden, blant annet med protestfaner og vrengte samekofter.

Max Mackhè (37), en av initiativtakerne til demonstrasjonen, mener byrådet neglisjerer den samiske befolkningen.

Rein ondskap

– Det å vrenge samekoftene er en gammel samisk måte å vise misnøye på. Byrådet hevder at det er usikkerhet rundt finansieringen, men det er bare tøv, forklarer Mackhè som stempler avgjørelsen som uhørt og karakteriserer det hele som rein ondskap fra byrådet.

– Om søknaden hadde blitt godkjent ville sametinget bevilget midler. Da kunne man startet med å legge til rette for mer samisk språk i byen, uten at det hadde kostet kommunen noe som helst, fortsetter han.

Usynlig samisk miljø

Demonstranten som nå er bosatt i Kautokeino, flyttet i sin tid til Tromsø på grunn av byens store og gode samiske miljø. Det miljøet føler han nå er i ferd med å bli usynlig.

– Den politiske ledelsen i Tromsø setter pris på at eksotiske og koftekledde samer trekker turister. Men de vil ikke ha et levende samisk språk og kulturliv her. Det er rystende at man ikke får være seg selv, sier Machke frustrert.

Han er redd for fornorskning av samiske områder kan kvele språket og mener politikernes avgjørelse viser liten solidaritet ovenfor andre kulturer.

Lite solidarisk

– De sier at det er i demokratisk ånd. Men det er ikke demokrati når majoriteten får bestemme at minoriteten ikke skal få tilrettelagt for sitt språk, og med det får en dårligere mulighet til å bli inkludert i samfunnet.

Mackhè har fortsatt et lite håp om at søknaden blir stående.

– Vi har en rettferdighet og en logikk som er på vår side. Akkurat som vi snur koften håper jeg at politikerne snur sin mening, sier han.

Byråd Jonas Stein Eilertsen (V) mener at en innlemmelse ville ført til for mye statlig styring og regulering.

– Det er stor usikkerhet rundt hvor mye kommunen selv må bidra med og det ville ført til en innskrenkning av vårt lokal selvstyre, svarer Eilertsen.

Artikkeltags