LYNGEN (Nordlys): Kong Harald og Dronning Sonja besøkte onsdag øvelsen Barents Rescue i Lyngen.

Se video: – Man får aldri øvet nok

Med helikopter

De ble mottatt av fylkesmann Svein Ludvigsen, politimester Ole B. Sæverud og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort i Tromsø. Fra Tromsø lufthavn Langnes gikk ferden med helikopter til det rasfarlige Nordnesfjellet i Lyngsalpan. Der møtte de ordfører Bjørn Inge Mo i Kåfjord.

Øvelse Barents Rescue i Lyngen i Troms er en fullskala rednings- og samarbeidsøvelse for norske, svenske, finske og russiske mannskaper, etater og organisasjoner.

Samarbeid

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som arrangerer øvelsen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Norge, Sverige, Finland og Russland har inngått en felles beredskaps- og redningsavtale om å gi hverandre gjensidig bistand over landegrensene ved en krise eller ulykke. De fire landene veksler på å arrangere øvelsen, og i år er Norge vertsnasjon.

Tsunami

Et av scenarioene er at det går et ras som skaper en tsunami som oversvømmer Lyngseidet.

– Av og til må vi gjøre ting som er tungt og vanskelig selv om det er lite sannsynlig at fjellet raser ut. Hvis det skulle skje er konsekvensene store for samfunnet, sier Per Brekke, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tunnelbrann

Onsdag formiddag ble det skapt et scenario der befolkningen må evakueres innen 72 timer. Samtidig oppstår det problemer i Pollfjelltunnelen hvor en bil har fått motorstopp noe som igjen fører til kollisjon i tunnelen med påfølgende brann.

En liten halvtime forsinket ankom kongeparet Pollfjelltunnelen. Med i følget var også justisminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen, samt fylkesmann Svein Ludvigsen og ordfører Sølvi Jensen i Lyngen.

De fikk se røyk som veltet ut av tunnelen, og røykdykkere fra brannvesenet i Lyngen som tok seg inn.

– Viktig å øve

Ute i fjorden lå en båt med observatører fra flere land.

– Det er alltid nødvendig å øve. Man får nesten aldri øvet nok. Og det er også veldig hyggelig å se at det kan øves på internasjonal basis, da, at det faktisk er hele Barentsregionen som er med på denne øvelsen, sa Kong Harald til det frammøtte pressekorpset.

– Jeg synes det er viktig å øve sammen med våre naboer, men det er sikkert kompliserende også, fordi at de snakker forskjellige språk og de har forskjellige måter å kommunisere på, men det er derfor man øver, sa Kongen.

Før han avsluttet med et stort smil:

– Dette er en veldig stor øvelse og jeg liker å være i Troms også!

PS! Øvelsen fortsetter til og med fredag 19. september.