Rypefangsten i Norge ble halvert sammenlignet med foregående jaktår. Men nedgangen er minst i Troms.

Karlsøy på topp

Karlsøy og Tromsø er de to kommunene i Norge hvor det i fjor ble skutt flest ryper. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt ble 120.000 ryper felt i løpet av jaktåret 2012/2013. Det er en reduksjon på 48 prosent fra foregående jaktår, og det laveste fellingstallet som er registrert for rype. Det var nedgang i alle fylker. Det årlige utbyttet av ryper har siden årtusenskiftet blitt redusert fra over en halv million til 120.000 i 2012/2013.

Den store nedgangen kan skyldes ifølge SSB flere forhold. Som en følge av mindre bestander har rypa blitt fredet mange steder, eller antallet jegere har blitt begrenset. Det er også innført kvoter for hvor mye som kan felles. I tillegg til minkende rypebestand kan derfor også mindre jakttrykk forklare noe av nedgangen. Dette blir særlig tydelig siste jaktår ved at antall rypejegere er redusert med over 20 prosent fra året før.

Troms

Troms var utbyttet 19 prosent lavere i jaktåret 2012/2013 enn året før. I alt ble det felt om lag 25.000 ryper i Troms, og var dermed fylket med flest felte ryper. Karlsøy var en av få kommuner med oppgang i rypefellingen. Med 8.500 felte fugler var Karlsøy også den kommunen hvor det ble felt flest ryper i 2012/2013. Etter Karlsøy fulgte nabokommunen Tromsø og Lierne i Nord-Trøndelag med i overkant av 4.000 felte ryper i hver kommune.

Finnmark

Finnmark ble det felt nær 17.000 ryper, og det er nær en halvering fra foregående jaktår. Tidligere har Finnmark ligget på topp, og går en tilbake til jaktåret 2005/2006, var utbyttet i landets største fylke på over 100.000 ryper. Også i Trøndelagsfylkene var det siste året et dårlig rypeår. I Sør-Trøndelag ble utbyttet redusert med 67 prosent, og i Nord-Trøndelag med 54 prosent i forhold til året før. Lierne har ofte vært den kommunen med flest felte ryper, men både der og i Snåsa ble utbyttet om lag halvert.