Her kommer det ny tunnel - nå vil man kunne unngå vinterstengte veier

NY TUNNEL: Bildet viser aktuelt påhugg til 3,4 kilometer tunnel ved Storsvingen nord for toppen av Kvænangsfjellet. Ordførerne Lidvart Jakobsen (Ap) og Jan Helge Jensen (Kp) i henholdsvis Nordreisa og Kvænangen kommune ser fram til en langt sikrere vei.

NY TUNNEL: Bildet viser aktuelt påhugg til 3,4 kilometer tunnel ved Storsvingen nord for toppen av Kvænangsfjellet. Ordførerne Lidvart Jakobsen (Ap) og Jan Helge Jensen (Kp) i henholdsvis Nordreisa og Kvænangen kommune ser fram til en langt sikrere vei. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

«Norges vakreste fjellovergang» vil forsvinne.

DEL

Statens vegvesen skal legge E6 i tunnel gjennom Kvænangsfjellet. Etter at vegvesenet har utredet fire forskjellige alternativ til framtidig veg over en av de mest utsatte fjellovergangene på E6, vil de bygge en lang tunnel gjennom hele fjellet eller en kort tunnel gjennom toppen.

Med tunneler vil tungt lastede vogntog så vel som lokale pendlere slippe å vente når veien må stenges i storm og snøfokk.

Da vil E6 også gå utenom den flotte utsikten over øyer, fjord og fjell, utenom gjestehuset Gildetun og parkeringsplasser som brukes av skiløpere, jegere og andre friluftsfolk.

Lang tunnel

Like før jul fikk Kvænangen og Nordreisa tilsendt forprosjektet der Statens vegvesen anbefaler at det lages kommunedelplaner med konsekvensutredninger for to av de fire alternativene de har utredet. De mener at alternativ én, med forskjellige fysiske tiltak langs eksisterende veitrasé, ikke vil gi sikker veiforbindelse om vinteren.

De mener også at alternativ tre, med 17 kilometer ny vei gjennom Oksfjorddalen og Vaddas til Karvik ved Sørstraumen, blir for lang og kostbar og er et stort inngrep i sårbar natur.

Vegvesenet vil derimot ha kommunedelplaner og konsekvensutredning slik at de kan gjøre et endelig valg mellom to alternativ.

Det er alternativ fire som er en tunnel fra Skogstad ved Oksfjordvannet gjennom hele fjellet til Rakkenes i Kvænangen. Den tunnelen blir 13,4 kilometer lang. Med den blir trafikantene sikret mot skredfare på begge sider av fjellet. De unngår bratte bakker, der vogntog kan få problemer om vinteren, og veien vil aldri mer bli sperret på grunn av storm og snøkov.

Vegvesenet regner med at det vil koste to milliarder kroner å bygge denne tunnelen, men den er sikreste og beste alternativ.

Korte tunneler

Alternativ fire er en 2,7 kilometer lang tunnel forbi den snøskredutsatte Mettevollia på sørsiden av fjellet, ved Oksfjordvannet. Deretter skal eksisterende vei utbedres fram til Tverrelva, hvor ny vei skal krysse dalen Nuovasmuotki og gå en 3,4 kilometer lang tunnel til Storsvingen på nordsiden av fjellet. Her må nyveien tilpasses E6 i den nederste delen av Storsvingen.

Fra Sandneselva og ned til Rakkenes like ved sjøen må veien sikres mot stein og is som kan rase ned fra den bratte fjellsiden.

Det alternativet vil koste 1,1 milliard kroner, og kan gjennomføres etappevis. Vegvesenet rangerer det som dårligere enn alternativ fire ut fra ikke-prissatte tema, heter det.

LES OGSÅ: Vurderer å lage flere tunneler gjennom Kvænangsfjellet

Ordfører Jan Helge Jensen (Kp) i Kvænangen ser fordeler med begge alternativ som Statens vegvesen tilrår.

- Når det alt skal bygges tunnel gjennom Kvænangsfjellet, er den lengste absolutt den med best framkommelighet. Men fordi den koster 2 milliarder kroner, kan det ta flere tiår før den bygges. Vi kan få en langt sikrere vei enn vi har i dag, om vi velger to korte tunneler. De koster halvparten så mye og kan komme mye raskere, sier Jensen.

Sommervei

Ordfører Lidvart Jakobsen (Ap) i Nordreisa sier at utsikten på E6 over Kvænangsfjellet er unik, og han mener dagens trasé må vedlikeholdes selv om det bygges tunnel.

- To korte tunneler vil kanskje gjøre det enklere å bevare dagens fjellovergang som sommervei. Men det er mange hensyn å ta. Selv vegvesenet vil utrede saken nærmere før de tar endelig stilling til hvor veien skal gå, sier Jakobsen.

Både han og kollega Jan Helge Jensen er imponert over hvor rask Statens vegvesen har vært til å planlegge ny E6 over fjellet. De minner om at saken ikke har stått på dagsorden særlig lenge.

– Nå gjelder det å gå videre med planarbeidet og sørge for at veien kommer over i byggefasen så snart som mulig, sier Jensen.

Artikkeltags