HARSTAD (Nordlys.no): Det var ingen nåde for harstadmannen Stein Blæss fredags morgen. Etter et års diskusjoner gjennom papirmøllene sto Statens vegvesen og Veidekke i oppkjørselen fredags morgen, klar til å grave av innkjørselen de hevder er ulovlig.

– Innkjørselen til huset er ulovlig oppført av beboeren, og den går rett ut i gangveien. Derfor er den ulovlig i forhold til gjeldende reguleringsplan, sier Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen.

Utestengt

Men beboer og grunneier Stein Blæss forteller at han ikke har etablert innkjørselen.

– Gården vår ble etablert av min bestefar i 1936, og siden den gang har det vært veg her. Det står til og med en garasje i oppkjørselen, og fundamentene etter gjerdeportene som vegvesenet selv satte opp i sin tid står her fortsatt, sier Blæss.

Han har bodd flere år i Tønsberg og i Danmark, men for et par år siden valgte han å flytte til hjembyen Harstad hvor han har sine røtter.

– Jeg har påbegynt et oppussingsprosjekt av vår gamle hjemgård, men nå blir jeg rett og slett kastet ut av vegvesenet. Hvor skal jeg kjøre inn til eiendommen nå?

Uaktuelt alternativ

Statens vegvesen sier at da gang- og sykkelveien ble anlagt for over 20 år siden, ble det omregulert i området Kanebogen hvor gården ligger.

– Det er regulert inn to avkjørsler til denne eiendommen på oversida som grunneieren kan benytte seg av, sier Tor Ivar Johnsen.

De innregulerte avkjørslene ligger dog på dyrket mark, og på naboeiendommen. Blæss sier at han ikke har mulighet til å etablere noen ny avkjørsel.

– Jeg kan ikke bare ta meg til rette på naboeiendommen og etablere innkjørsel. Der er det dyrka mark og landbruksmaskiner som står i veien. Dermed er jeg helt uten tilgang til min eiendom, sier han.

Flere avkjørsler

Tor Ivar Johnsen i vegvesenet sier at det er eneste utvei, men at han ikke har noen løsning på hvordan dette skal gå til.

– Jeg har ikke vært på oversida og sett hvordan det ser ut, sier Johnsen.

Langs gangveien ligger det flere gamle avkjørsler til boliger. Disse har også eksistert i en årrekke, og ifølge vegvesenet kommer turen til disse også.

– Vi jobber med å få fjernet disse avkjørslene også, sier Johnsen.

Opphetet stemning

Fredag var også politiet på plass i Kanebogen etter at det oppsto opphetet stemning mellom arbeiderne og Stein Blæss. Sistnevnte innrømmer at det kanskje var unødvendig.

– Ja, men det er sånn det dessverre blir. Det er bare her i Nord-Norge man møter en slik arrogant holdning som det vegvesenet har hatt i denne saken. Jeg er frustrert og vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette nå, sier Blæss.

Han har hatt advokat på saken siden den oppsto i fjor, men han var utilgjengelig for kommentar. Politiet uttalte i en kort kommentar at dette var en privatrettslig sak, og de kun var til stede for å så til at Veidekke fikk gjort jobben sin.