Her kan halve bygda havne på NAV

ILLE UTE: Færre rein på vidda gjør at folk i Kautokeino mister jobbene.

ILLE UTE: Færre rein på vidda gjør at folk i Kautokeino mister jobbene. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

En av to sysselsatt i reindrifra.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Reintallet på Finnmarksvidda må reduseres med en femdel av bestanden, nesten 40.000 dyr, krever landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det er dårlig nytt for samebyga Kautokeino, melder Altaposten. Kautokeino har 3000 innbyggere, hvor en av to er sysselsatt innenfor reindrifta.

Ender på NAV

- Bortimot halve befolkningen i Kautokeino er knyttet til reindrifta. Det betyr at halve bygda kan havne på NAV hvis det kommer en kraftig reduksjon i næringa, sier Anders S. Buljo, reindriftsutøver og formannskapsmedlem for Flyttsamelista.

- Det høye reintallet er en trussel mot reindriftsnæringen og hele kulturen rundt reindriften, sa tidligere landbruksminister Brekk da han i fjor sommer presenterte regjeringens nye landbruksmelding. Han påpekte at dagens situasjon med for mange dyr ikke kan fortsette, og ba derfor reindriften om selv å sette inn tiltak straks, sier han til Altaposten.

Fastholder

Riksrevisjonen fastholdt at landbruksdepartementet må sørge for at reindriftsnæringen utarbeider og gjennomfører planer for å få ned antallet rein på Finnmarksvidda. Dette fikk nylig bred tilslutning i Stortinget.

- Fra 2002 til 2010 har antallet rein økt med 40 prosent, fastholdt Riksrevisjonen.

En av mange

Visepresident i Sametinget, Laila Susanne Vars plasserer landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, i en lang rekke ministere som har forsøkt å komme reintallet til livs.

- Han vil så gjerne, men bruker helt gale midler. Dette handler om eksistensgrunnlaget til kulturbærere i et urfolk. Det er kvinner, barn og familier som fratas deres kultur. Man kan ikke presse fram et vedtak uten dialog ned reindrifta, sier Vars til Altaposten.

Artikkeltags