Her kan du snart søke millionstøtte

SUKSESS: Ifølge banksjef Tore Karlsen lønner det seg å være liten, som Harstad Sparebank. Bak står bankens styreleder Ole T. Andreassen.

SUKSESS: Ifølge banksjef Tore Karlsen lønner det seg å være liten, som Harstad Sparebank. Bak står bankens styreleder Ole T. Andreassen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I Harstad opprettes det nå en egen stiftelse som skal håndtere millioner til lag og foreninger.

DEL

HARSTAD (Nordlys.no): Byens egen bank, Harstad sparebank er i ferd med å sjalte 40 prosent av sitt eget eierskap inn i en ny stiftelse. Med på lasset flyttes 154 millioner kroner etter. Fire av disse millionene skal danne grunnlaget for bankens, og den nye stiftelsens gavefond for framtida, ifølge banksjef Tore Karlsen.

- Stiftelsens hovedformål er å håndtere bankens gavefond. Målet er at banken skal tydeliggjøre sitt bidrag for å utvikle regionen, sier Karlsen.

Gi løft

Selv om det går 154 millioner inn i stiftelsen, vil ikke alt stilles til disposisjon til idrettslag, og andre frivillige organisasjoner. 150 av disse millionene er plassering av bankens egenkapital.

- Stiftelsen vil driftes gjennom utbytte av bankens driftsresultat. Med sitt eierskap, vil stiftelsen kunne få inntil 40 prosent av bankens driftsoverskudd. Dette er noe som Harstad sparebanks forstanderskap vil ta stilling til for hvert år, sier Karlsen.

I 2012 satte Harstad sparebank av 12.,6 millioner kroner til fordeling. Nå ønsker både banksjefen og styreleder Ole T. Andreassen at den nye organiseringa skal føre til at dette fondet vokser.

- Vi håper og tror at med den nye stiftelsen, vil banken kunne bidra til å gi flere frivillige organisasjoner i regionen et ytterligere løft, sier styreleder Andreassen.

Venter på godkjenning

Styrelederen forteller videre at den nye organiseringa av eierskapet vil være med på å profesjonalisere bankens oppbygning. Banken ble stiftet for 110 år siden med lånte midler. Innskyterne er dagens eiere, og slik vil det være med de resterende 60 prosentene også i framtida.

- Men med den nye stiftelsen åpner vi mulighetene for at både ansatte og næringsliv kan kjøpe seg inn. Likevel har vi et langsiktig og stabilt formål med stiftelsens eierskap, sier Andreassen.

Harstad sparebank vil få muligheten til å hente inn kapital ved behov, gjennom salg av egenkapitalbevis. Dog er banken inne blant de 15 mest veldrevne bankene i landet, og vil klare seg med egne midler i mange år fram i tid, ifølge banksjefen.

- Men vi har muligheten, og venter bare på godkjenning fra Finanstilsynet, og Finansdepartementet, sier Tore Karlsen.

Artikkeltags