Den dramatiske episoden fant sted i løpet av vintermånedene på øya Hopen i Barentshavet. Øya, som er 33 km lang og 2 km bred,er en del av Svalbard og ligger 185 km øst for sydspissen av Spitsbergen.

Den eneste faste beboelse på øya er den norske meteorologiske stasjonen Hopen. Stasjonens primæroppgave er å rapportere inn værobservasjoner hver tredje time. Utover dette gjøres isobservasjoner og observasjoner av dyrelivet. Blant de mange dyrene som holder til på øya er isbjørner, noe avtroppende stasjonssjef Kåre Holte Solhjell på Hopen meteorologiske stasjon er fullt klar over.

Det er Holte Solhjell som har viderefortalt denne dramatiske historien fra isødet til løytnant Tarjei Tollefsen ombord på kystvaktskipet KV Senja, som har vært innom øya for å hente mannskaper og levere forsyninger..

To isbjørner lusker utenfor

Holte Solhjell forteller at han hadde nattevakt da han rundt kl 0400 observerte to isbjørner luskende rett utenfor stasjonen. Den ene av isbjørnene satte kursen rett mot hundehuset hvor en av stasjonens huskyer, "Titiana", holder til.

Da "Titianna" oppdaget isbjørnen var den bare noen meter unna. Huskyen reagerte resolutt med å angripe isbjørnen direkte.

Det skjer ofte at isbjørn forsøker seg på å ta stasjonens hunder, men som regel kommer de seg unna da huskyene både er raskere og flinkere til å samarbeide om å distrahere isbjørnene.

SE BILDER: Her jager "Titiana" en fullvoksen isbjørn

Fikk 600 kilo isbjørn over seg

Denne gangen var avstanden mellom "Titana" og isbjørnen imidlertid for kort - isbjørnen fikk tak i huskyen og det 600 kilos rovdyret ble stående og trampe på den 25 kilos store huskyen, før hun klarte å komme seg unna.

Bildene, tatt av stasjonens meteorologfullmektig - Mathias Sandvig Berg, viser imidlertid at "Titiana" ikke ga seg så lett.

Huskyen kommer seg unna, og ved å utnytte sin fart klarer hun å jage isbjørnen tilslutt. "Titiana" skal ha kommet fra det hele uten større skader.

OPPDATERT: Etter at Kåre Holter Solhjell har tatt kontakt med Nordlys har ny informasjon i forhold til saken kommet frem. Holter Solhjell opplyser i en mail at bildene ikke er fra den beskrevne situasjonen, men fra en annen situasjon som skal ha hendt den samme vinteren. Hunden på bildene er huskyen "Tyson" - ikke "Titiana", som historien beskriver.. Det skal ikke finnes bilder av situasjonen som er beskrevet.