Gå til sidens hovedinnhold

Her er valgløftene

Artikkelen er over 10 år gammel

Her er samarbeidserklæringen som Høyre, Frp og Venstre undertegnet mandag. Se video i vår !

«Merkbar kursendring» og «et reelt alternativ til de rødgrønne», var noen av stikkordene da Frp, Høyre og Venstre inviterte pressen til Skipsbroen bar ved Rica Ishavshotell mandag morgen.

– Vi har greid å samles om en del av de viktige oppgavene byen står over, slo partikollega Marie Fangel fast da Venstre, Høyre og Frp avslørte sin godt planlagte nyhet: de danner en borgerlig allianse foran høstens kommunevalg i Tromsø.

Se video

Se video: I vår Nordlys-applikasjon kan du se videointervju med de tre partitoppene fra Venstre, Høyre og Frp.

Undertegnet erklæring

Med Tromsøysundet bak ryggen, og i strålende solskinn, undertegnet Annie Skogman og Jan Blomseth (Frp), Øyvind Hilmarsen og Jens Johan Hjort (Høyre), og Jonas Stein Eilertsen og Marie Fangel (Venstre) en samarbeidserklæring.

Den inneholder sentrale politiske satsningsområder for den borgerlige troikaen, og lover at partiene skal skape en bedre kommune med bakgrunn i et «konservativt, liberalistisk og liberalt verdisyn».

Erklæringen:

Her er den felles programerklæringen til Høyre, Frp og Venstre i Tromsø.

«Vi vil bedre kvaliteten i skole og barnehage ved å:

 • Innføre fritt skolevalg, med rett til å gå på nærskolen.
 • Innføre en skolepolitikk med økt fokus på kvalitet, måling, åpenhet, tilpasset undervisning og valgfrihet for elevene.
 • Garantere reell likebehandling av offentlige og private barnehager.
 • Sikre alle skoleungdommer tilgang til helsesøstertjeneste.
 • Øke lærerkvaliteten gjennom å styrke etter- og videreutdanning.
 • Styrke integreringen gjennom økt norskopplæring fremfor morsmålsundervisning.
 • Støtte realiseringen av et flerbruksanlegg, inklusive svømmefasiliteter.

Vi vil skape et helse- og omsorgstilbud der brukeren er i fokus ved å:

 • Tilby pleietrengende en trygg og verdig alderdom med fritt brukervalg innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmetjenester. Frivillige organisasjoner og andre private aktører kan også være tilbydere.
 • Realisere nytt sykehjem med omsorgsboliger, intermediær avdeling og demensavdeling.
 • Styrke ordningen med omsorgslønn.

Vi vil bevare og videreutvikle byens kulturtilbud og -landskap ved å:

 • Sikre at Tromsø kommune skal være en kommune der fokus rettes mot den brede nordnorske folkekulturen og kultur som næring.
 • Sikre at Tromsø kommune skal være en tilrettelegger for kommunens frivillige kulturliv.
 • Sikre at barn og unge prioriteres innenfor kultur og idrett.
 • Sikre at gravlundene i kommunen vedlikeholdes bedre, og igangsette utvidelser av eksisterende gravlunder der det er behov.
 • Sikre at grøntarealene på Tromsøya bevares.
 • Sikre at Tromsø kommune inkluderer og støtter frivillige lag og organisasjoner.

Vi vil gjøre Tromsø til en kommune som stimulerer til nyetablering og verdiskapning ved å:

 • Legge til rette for et aktivt næringsliv og nyetableringer.
 • Innføre en Ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling.

Vi vil sikre effektiv drift av kommunen og styrke lokaldemokratiet og befolkningens innflytelse ved å:

 • Innføre en parlamentarisk styringsform.
 • Være åpne for å organisere kommunen hensiktsmessig for kommunens innbyggere.
 • Trekke søknaden om å innlemme Tromsø i forvaltningsområde for samisk språk.
 • Åpne opp kommunen for alle som ønsker å tilby sine tjenester til kommunens innbyggere og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og privat næringsliv.

Vi vil ha bedre styring av kommunens drift som frigir midler vi skal bruke til å:

 • Redusere eiendomsskatten, og jobbe for å fjerne den på sikt.
 • Ruste opp de kommunale veiene.
 • Hindre at det innføres rushtidsavgift/vegprising eller andre nye bilrelaterte avgifter.»