- Alle sjåfører er pålagt å skrape bilviduene fri for is og snø. Her er vegtrafikkloven veldig tydelig, sier politioverbetjent Hans Otto Salamonsen ved ordensavdelingen ved Tromsø politistasjon.

Han regner med at de aller fleste skjønner at å kjøre bil uten god nok sikt er svært trafikkfarlig.

Bildene som Utrykningspolitiet har gitt Nordlys.no, viser hårreisende slurv i trafikken.

I flere tilfeller er det knapt mulig å se ut av de nedisete bilvinduene.

2000 kroner

- Hvis du blir stoppet av våre patruljer kan du få et forenkla forelegg på 2000 kroner på stedet. Opplever politiet dette som graverende kan sjåføren bli anmeldt, sier Salamonsen.

Du kan til sjuende og sist miste førerkortet på grunn av slurv med is på vinduene.

- Vi blir konfrontert med slik episoder hver vinter, og ikke minst hver gang det første snøfallet kommer. Det kommer like plutselig på bileierne hvert år, påpeker operasjonsleder Asgeir Aule i Vest-Finnmark politidistrikt.

Bruk tid

Han oppfordrer alle sjåfører til å bruke litt ekstra tid før man kjører av gårde om morgenen.

- Vi slår hardt ned på slurv med nedistete bilvinduer. Det skal være totalt utsyn fra alle rutene i bilen, noe annet kan føre til svær farlige situasjoner i trafikken, understreker Aule.

Han måtte håntere tre utforkjøringer i går, etter at uværet overrumplet trafikken i Vest-Finnmark.

- Det var mange grunner til det. Heldigvis var alle de vi måtte hjelpe godt skodd for vinteren.