Her er Russlands eneste lakseoppdrett

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Dette vesle anlegget – med 14 ansatte – utgjør hele Russlands produksjon av oppdrettslaks.

DEL

Norsk laks er stengt ute fra det russiske markedet. Russerne hevder at den norske laksen inneholder for store mengder bly og kalsium.

Saken er en hodepine for norske myndigheter.

Enkelte hevder at Russland forsøker å beskytte sin egen lakseproduksjon mot konkurranse fra norsk laks.

Men oppdrettsnæringen i Russland har et meget begrenset omfang, for å si det forsiktig.

Oppdrettsanlegget Gigante er det eneste i Russland, lokalisert til Petchengafjorden på Kola-halvøya, ikke langt fra den norsk-russiske grensa.

14 ansatte

Norske eierinteresser står bak anlegget i Petchenga.

– Jeg har hørt «eksperter» som mener at Russland stansert importen av norsk laks for å beskytte egen produksjon. De kan umulig vite hva de snakker om, sier den norske hovedeieren og styrelederen, Kjell Lorentzen.

Anlegget har 14 ansatte og samtlige er russere.

Det dreier foreløpig seg om småskalaproduksjon, sjøl om potensialet for lakseoppdrett i Norvest-Russland antakelig er stort.

–Arbeidsuhell

– Jeg kan ikke forestille meg at det er storpolitikk som ligger bak laksekonflikten mellom Norge og Russland. Russerne går ikke til handelskrig for å verne om mine 14 ansatte, sier Lorentzen.

– Men vi merker at etterspørselen og prisen på laksen vår har økt i det russiske markedet etter importforbudet. Likevel beklager jeg situasjonen dypt, sier Lorentzen.

– Du kan sikkert leite fram et titall teorier om at dette er takk for sist for Elektron-saken, og så videre. Jeg tror ingen av disse forklaringene er gyldige. Importforbudet kan ikke skyldes annet enn et arbeidsuhell. Det Norge må ta lærdom av er at diplomater og politikere må kobles inn på et langt tidligere tidspunkt. Jeg synes Mattilsynet fikk ta hånd om denne saken for lenge, sier Lorentzen.

Tjener ikke penger

– Det nytter ikke å fortelle russerne at deres prøver ikke gjøres på den riktige måten. Da går det prestisje i saken, mener han.

– I et 20-årsperspektiv har norsk oppdrettsnæring gjort mange feil, men også vært fantastiske til å tilpasse seg. Om 10 år er jeg helt sikker på at Russland er det største markedet for norsk oppdrettslaks, tror Lorentzen, som sjøl har klokkertro på oppdrett også i Russland.

– De første fem åra har vi bare brukt penger. Nå får vi se om vi får lønnsomhet de neste fem åra. Men det er ennå svært lenge til Russland blir i stand til å forsyne hjemmemarkedet med russisk-produsert laks, sier Lorentzen.

Artikkeltags