Lørdag 9.oktober startet Nordlys en artikkelserie som satte søkelyset på Islam i Tromsø. Til høyre finner du alle artiklene i serien.

Her er noen fakta om islam i Tromsø.

  • I Tromsø bor det i dag anslagsvis mellom 1000 og 1200 personer som er muslimer.
  • To muslimske trossamfunn, som driver hver sin moské, er registrert i Tromsø. De har til sammen ca. 800 medlemmer.
  • Trossamfunnet Alnor hadde i 2009 296 medlemmer, iflg. tall som er innrapportert til Fylkesmannen i Troms. Stiftelsen Alnor driver sin moske Alnor senter i Storgt. 132.
  • Daglig leder i Alnor er Tromsø-kvinnen Sandra Maryam Moe. Hennes mann, Andrew Ibrahim Wenham, er også svært aktiv i moskeen. Arbeidet ledes av en komite på sju personer. Styreleder i Stiftelsen Alnor er Hussein Aldaoudi.
  • Tromsøs andre moské, Islamsk Senter for Nord-Norge (ISNN), holder til i Grønnegt. 118 B. Ifølge innrapporterte tall til Fylkesmannen hadde ISSN i 2009 480 medlemmer.
  • Leder for Islamsk Senter for Nord-Norge er Mohamed M. Hassan og driftsansvarlig er Hassan Aidiid.
  • Den tredje muslimske organisasjonen i Tromsø er Islam Net Student (ISN), Tromsø. Den er ledet av Ahmad Naweed Faizi og har nære forbindelser til Alnor. ISN Tromsø har rundt 20 medlemmer. Denne studentorganisasjonen er også del av en nasjonal, islamsk studentorganisering med hovedsete i Oslo.