Her er den farligste tunnelen

INGEN?VEI?UTENOM:?Den nye hermetikkfabrikken fører til mer trafikk til Fjordgård, og nestleder i det lokale brannvesenet, Tonje Sørensen, frykter ulykker i tunnelen. Foto:?Torgeir Bråthen

INGEN?VEI?UTENOM:?Den nye hermetikkfabrikken fører til mer trafikk til Fjordgård, og nestleder i det lokale brannvesenet, Tonje Sørensen, frykter ulykker i tunnelen. Foto:?Torgeir Bråthen

Artikkelen er over 9 år gammel

...av flere farlige på Senja. 2,3 kilometer uten varslingsmuligheter.

DEL

Vegvesenet vurderer brannsikkerheten i tunnelene på Senja som «mindre god». Verst er Fjordgårdtunnelen som får karakteren «dårlig».

Skjer det ei ulykke i Fjordgårdtunnelen finnes det ingen muligheter til å kommunisere med omverdenen. Det er ikke noe varslingsanlegg og ikke mulig å bruke mobiltelefon.

– Oppstår det en bilbrann midt i tunnelen er oddsen for å overleve veldig dårlig. Du blir kvalt av røyk før du når utgangen, sier lokal leder i brannvesenet Rune Benjaminsen.

Det er ingen vifter i tunnelen, og ved ei ulykke er det heller ingenting som varsler andre kjøretøy som er på vei inn i tunnelen.

Mangler oppgradering

Vegvesenets brannvernleder Frank Dragset har denne måneden befart tunnelene på Senja, og gjengs er det at de ikke er blitt oppgradert i henhold til dagens regler.

De mangler blant annet evakueringslys, nødstasjon, kommunikasjon og kringkastingsanlegg.

Men dagens regler har ikke tilbakevirkende kraft, og derfor kan ikke tunneleier Troms fylke pålegges oppgraderinger.

– Formidabelt ansvar

Når det gjelder verstingen, Fjordgårdtunnelen, sier Dragset at det først og fremst er lengden som gjør at brannsikkerheten karakteriseres som dårlig. At den i tillegg er smal og svingete hjelper ikke.

– Det er noe tungtrafikk også, og hvis det først skjer ei ulykke så er det lang vei å rømme ut, og lang vei inn for innsatsstyrken. Automatisk varsling og stenging av tunnelen ville vært en fordel, sier Dragset.

Samtidig vurderer han risikoen for brann som liten, fordi trafikken er liten. Rune Benjaminsen liker ikke denne kalkulerte risikoen.

– Vi når aldri opp på trafikktallene, men en trailer brenner like godt på Senja som i Tromsø når den først tar fyr. De som eier tunnelen tar på seg et formidabelt ansvar, sier han.

Artikkeltags