Tromsø kommune kjøpte i sommer det gamle bo- og rehabiliteringssenteret på Mellomveien av UNN. Neste høst står senteret ferdig oppusset, og byrådet vedtok tirsdag at 35 korttids- og dagplasser skal settes ut på anbud.

– Vi vil ha 15 somatiske kortidsplasser for utskrivningsklare pasienter som vi setter ut på anbud. I tillegg kommer 20 dagsenterplasser for hjemmeboende eldre med demens eller andre utfordringer som vi vil sette ut til ideelle organisasjoner, sier byråd for helse og omsorg Kristoffer Kanestrøm.

For fremtiden

– Dette er fremtidens omsorg. Når vi får frivillige på banen, håper vi det vil generere mer frivillighet. Sivilsamfunnet må på banen for å løse utfordringene.

Dagsenterplassene gir blant annet et tilbud for tidligere beboere ved Otium, som her kan bo i tilknytning til dagsenteret.

– Vi har i dag mange hjemmeboende eldre med stort behandlingstilbud. Dette senteret vil avlaste pårørende og gi dem en mer meningsfull hverdag. Samtidig vil kommunen spare penger. Dette er en gruppe som i dag er svært ressurskrevende.

Psykisk helsevern

I bygget skal det også være tilbud for etterbehandling av utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern. Dette tilbudet skal kommunen selv drive. Det er i dag flere pasienter innlagt ved psykiatrisk avdeling på UNN som ikke kan skrives ut på grunn av manglende tilbud. Det er mulig også disse etterhvert vil omfattes av Samhandlingsreformen slik at kommunen må ta regningen.

– Derfor vil vi være litt i forkant, sier Kanestrøm.

Han tror bygget som på folkemunne kalles Vanførehjemmet vil bli et viktig tilskudd for omsorgssektoren i byen.

– Her har vi en base som kan gi ytterligere aktivitet.

- Fordyrende

Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener privatiseringen både blir fordyrende og ineffektiv.

- I mars kommer det en sak på privatisering av hjemmetjenesten, som skal drive boligene. Om det går gjennom kan det fort bli fem-seks forskjellige bedrifter og organisasjoner som skal jobbe sammen på dette lille arealet. Hvem i all verden vil organisere omsorg på denne måten? Det blir ikke mer helse for hver krone. Det blir mindre helse, og mer kroner til Adecco og Tromsø private omsorgstjeneste, sier Olsen.

Han reagerer også på at Tromsø kommune selv ikke kan konkurrere om anbudene.

- Begrunnelsen er at kommunen ikke har på plass en organisasjon for å konkurrere om anbud. Men poenget med privatisering var vel å se om det var mer effektivt, og om kommunen var slapp i strikken. Det får vi ikke vite på denne måten. Kravet om at det skal være billig er forlatt. Målsetningen er mer penger til private, det er åpenbart den viktigste saken for byrådet her.

Olsen er også skeptisk til å bruke frivillige organisasjoner.

- Dugnad er en flott norsk tradisjon. Å bruke dugnadsånd til kommunale oppgaver er sosial dumping - de jobber gratis - og et misbruk av frivillighet.