Hæren vil utvide verneplikten med et halvt år

PRØVEKANINER: Hæren skal fra neste sommer teste ut 18 måneder førstegangstjeneste ved Garnisonen i Sør-Varanger. Om dette fungerer, kan alle soldater etter hvert få lengre tjeneste, og ingen repetisjonsøvelse. 														Foto: Ole Magnus Rapp

PRØVEKANINER: Hæren skal fra neste sommer teste ut 18 måneder førstegangstjeneste ved Garnisonen i Sør-Varanger. Om dette fungerer, kan alle soldater etter hvert få lengre tjeneste, og ingen repetisjonsøvelse. Foto: Ole Magnus Rapp

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Dimmefesten kan bli forsinket med seks måneder for alle soldater i Hæren

DEL

15 soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger skal i første omgang delta i et pilotprosjekt. Blir dette vellykket, kan alle soldater i Hæren om kort tid få forlenget førstegangstjeneste. Blant annet i Indre Troms vil dette bety en helt annet tjeneste for soldatene. Til gjengjeld kan de få en ekstra økonomisk kompensasjon.

Presenteres mandag

Mandag skal prosjektet presenteres i Kirkenes. Forsvarsdepartementet ønsker at den kunnskapen hver enkelt soldat blir lagt opp til, skal kunne utnyttes mest mulig. Nå er det ofte slik at soldaten bruker mer enn halve førstegangstjenesten på å bli opplært som hundefører, vognfører, radaroperatør eller andre krevende funksjoner, så har man kun noen få måneder å utnytte denne kunnskapen, før soldaten blir dimittert.

- Om førstegangstjenesten forlenges med et halvt år, betyr det at soldaten får brukt det han eller hun har lært, samt at Hæren får tilført nødvendige ressurser, sier Aleksander Hage som er presse- og informasjonsoffiser i Hæren.

Mer spesialisert

Han påpeker at dagens forsvar er betydelig mer spesialisert enn tidligere, og opplæring på teknisk materiell er krevende. Samtidig er det snart bare en av fem som blir innkalt til førstegangstjeneste, og Forsvaret ønsker at disse skal få mest mulig igjen for at de stiller opp.

Mot å avtjene 18 måneders tjeneste, slipper så soldaten repetisjonsøvelser. Innad i Hæren diskuteres det også å gi ekstra dagpenger, samt en ekstra stor dimisjonsgodtgjørelse til morgendagens soldater.

De første 15 soldatene er nå i ferd med å bli plukket ut, og de vil starte førstegangstjenesten til sommeren. At testprosjektet starter i Sør-Varanger er ikke tilfeldig. Her har Forsvaret ansvaret for å passe på den 196 kilometer lange grensen til Russland, som også er en Schengen-grense. Det har kommet mye nytt teknisk utstyr de siste årene, blant annet personellradarer, varmesøkende kikkerter og materiell forsvaret ikke ønsker å fortelle om. Langs store deler av grensen er det bygd kjøretraseer, der vaktsoldatene benytter sekshjulsdrevne terrengmotorsykler.

- Vi ønsker å teste ut 18 måneders tjeneste på hundeførere, vognførere, radaroperatører og en spesiell utrykningsstyrke. Dette er roller som krever omfattende utdannelse, sier Aleksander Hage.

Kan gjelde alle

Hærens ledelse følger spent med i pilotprosjektet, og har som mål at dette snart skal omfatte alle på førstegangstjeneste.

- Vårt ønske er at både den enkelte soldat og Forsvaret skal ha mest mulig igjen for verneplikten. Å utnytte den enkeltes kompetanse står sentralt i Forsvarets langtidsplan, sier oberstløytnant Frank Stlan i Hærens ledelse.

- Dagens soldater får en krevende og lang utdannelse, ofte svært spesialisert. Vi ønsker en differensiert førstegangstjeneste, der hver kan få brukt sin evne og kompetanse. Derfor følger vi prosjektet med 18 måneders tjeneste nøye, med tanke på å innføre dette blant annet i indre Troms, de Hæren er tungt til stede, sier han.

Artikkeltags