Hans Kristian Eriksen er død, 81 år gammel. Han døde første pinsedag etter flere år med sykdom. Eriksen etterlater seg kone og tre voksne døtre.

Eriksen ble født i Indre Kiberg i Finnmark, men var bosatt på Senja store deler av sitt yrkesaktive liv. Han var utdannet lærer og arbeidet i over 20 år ved skolen på Tranøy, både som lærer og skolestyrer.

Han var kjent som språkrøkter og forfatter av både skjønnlitterære og historiske bøker. Kvener og partisaner var temaer som gikk igjen i hans verker . Eriksen stiftet i 1978 Nordnorsk Magasin, hvor han var redaktør frem til 2005.

Eriksen var en av de mest sentrale skikkelsene i nordnorsk kulturliv. Foruten arbeidet med Nordnorsk Magasin var han også ansvarlig for Årbok for Senja. Han var statsstipendiat fra 1992 og fikk i 1996 Kongens Fortjenestemedalje i gull.

Forfatteren mottok også kulturprisene til Troms fylke (1979), Tromsø kommune (1980) og Tranøy kommune (1982). Han mottok Petter Dass-medaljen i 1984 og ble æresmedlem i Nordnorsk Forfatterlag i 1988.

- Bredt engasjement

Helge Stangnes takker Hans Kristian Eriksen for at han selv våget å leve ut skrivetrangen og bli forfatter.

- Det var Hans Kristian som ga meg den første dytten inn i det litterrære universet, da han som nyutdannet lærer kom til bygda som inspirator i mange ting.Han bragte med seg en ny verden, en Vesaas, en Duun og andre store navn. Det var takket være han jeg selv våget å begynne å skrive. Du kan si han har stått fadder for mine skriverier, sier Stangnes.

Det var altså hjemme på Stangnes på Senja han som 16-åring møtte den unge læreren fra Varanger i Finnmark. Helge var da 16-17 år gammel og ferdig med folkeskolen. Likevel ble han fort en slags elev av Eriksen, ikke bare i litteratur, men også fag som fotografering, historie og naturfag.

- Hans Kristian var kjent for å trekke elevene ut av klasserommet, i skogen, i fjellet og i fjæra. Han engasjerte seg i et bredt spekter av aktiviteter i nærmiljøet og satte sitt preg på det meste, minnes Stangnes.

- Ble min motivasjon

Men for ham var det særlig Eriksens bakgrunn som skribent som lokket og inspirerte.

- Han hadde jo jobbet som journalist mens han gikk på lærerskolen. Han hadde skrevet noveller som kom på trykk i Magasinet for alle. Det ble en motivasjon til å prøve sjøl. Hans Kristian leste, kommenterte og ga råd. Og selv om mine egne første spede forsøk ligger godt gjemt på mørkeloftet, ble de helt avgjørende. Uten Hans Kristian Eriksen hadde jeg aldri blitt forfatter, sier Stangnes.

Eriksen ble mentor og hjelper også for en annen forfatter som etterhvert vokste til en dikterkjempe i nord, Arvid Hanssen.

- Ikke minst ble Nordnorsk Magasin, som Hans Kristian stiftet, en viktig publikasjon. Der fikk både Arvid og jeg innpass for våre skriverier - og nyttige tilbakemeldinger fra redaktøren. Også økonomisk fikk magasinet stor betydning.

Midt på 80-tallet startet Eriksen Sør-Senja Museum, der Stangnes også fikk jobb. Samarbeidet omfattet også Årbok for Senja og Nordnorsk Magasin.

- Det var på den tida jeg sjøl begynte å skrive dikt i bunden form. Hans Kristian oppmuntret meg til det, forteller Stangnes. Som i dag er kjent som en av landets aller ypperste i sjangeren.

- En av de viktigste

Stangnes beskriver Eriksen, som også ble hans svoger, som en kulturell dynamo, såvel for bygdene på Senja som for hele Nord-Norge.

- Og vi kan gjerne utvide til Nordkalotten, ettersom engasjementet også strakk seg over landegrensene. Han utviklet et stort nettverk som svært mange har dratt nytte av.Jeg vil også nevne at han gjorde en stor innsats for naturvernet, som initiativtaker til Ånnerdalen nasjonalpark på Senja. Han hadde også en finger med i spillet om parken på Varangerhalvøya.

Stangnes framholder Eriksens bøker om partisanene i Finnmark som hans viktigste bidrag til litteraturen og kulturhistoria.

- Han var jo den første som skrev om disse menneskene og deres skjebne, før Kjell Fjørtoft og andre videreførte og utdypet temaet.

- Jeg skal ikke lage noe kretsmesterskap i viktighet. Men for meg meg står det ganske klart at Hans Kristian Eriksen var en av de aller viktigste i sin generasjon. Ikke minst fordi han hadde en fantastisk evne til å få ting gjort. Vi er svært mange som har utrolig mye å takke ham for, sier Helge Stangnes.