Fullmånen henger usynlig på en grå maihimmel over Telegrafbukta i Tromsø.

På en haug er det slått opp et moderne lavvotelt. Utenfor spraker et bål. Innenfor sitter og ligger 10 personer og lytter til den montone lyden fra en tromme.

Trommeslager er Kyrre Gram Franck, forstander i Sjamanistisk Forbund som nylig ble godkjent som trossamfunn av Fylkesmannen i Troms.

Nå leder han en seremoni i det som etter sjamanistsk tro og tradisjon er panterens måned.

En reise til åndeverdenen

Målet med tromminga er å bringe deltakerne i transe eller ekstase for en symbolsk reise over i åndeverdenen. Her kan man møte og få hjelp fra panteren eller andre såkalte kraftdyr.

Sjamanisme er en verdensreligion med utspring i urfolkkulturer som den samiske og indianske. Kjernen er troen på at alle ting er besjelet og står i samband med hverandre, mennesker, dyr og planter. Naturen er sjamanismens tempel.

Til nå har praktiseringa av sjamanistske ritualer vært lite formalisert og uten gyldighet i forhold til lov og rett. Med godkjenninga av Sjamanistisk forbund som trossamfunn ligger det an for utpeking av forstandere (sjamaner) som kan forrette både dåp eller navneseremonier, vielser og begravelser.

Sjamanistisk forbund jobber for godkjenning som trossamfunn over hele landet. Gjennombruddet i Troms, som kom etter lang og omstendelig saksbehandling, har gjort dette til et realistisk mål. Med godkjenning følger også økonomisk støtte fra staten.

(saken fortsetter under videoen)