Norske Samers Riksforbund (NSR) synes det er bra at Regjeringen tirsdag bevilget 0,5 millioner ekstra til Sametinget i 2008 for å utvikle østsamisk språk, kultur og næring.

Dette gir bedre rammevilkår for det grenseoverskridende arbeidet som er helt nødvendig for denne delen av samefolket som er adskilt av grensene mellom tre stater, Norge, Sverige og Finland, uttaler NSR.

Sametingsrepresentant fra Varanger valgkrets, Gunn-Britt Retter (NSR/SAB), gleder seg over ekstrabevilgningen fra regjeringen til Sametinget.

– Jeg håper dette er signaler om en varig styrking av innsatsen overfor østsamene, slik NSR og Sametinget lenge har ønsket, uttaler Retter.

– Må følges opp

Gunn-Britt Retter mener at bevilgningen bør følges opp også fra finsk og russisk side, slik at man ved hjelp av felles krefter bedre kan sikre østsamenes framtid.

Hun oppfordrer nå Sametinget i Norge til å reise dette som sak når styret i Samisk parlamentarisk råd møtes i Inari senere denne måneden.