– Den samiske eleven er vinneren i læremiddelsaken og bokberget skal bort, sier sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Han er glad for at et flertall etter all sannsynligvis vil sikre gratis læremidler til de som har samiske fag i skolen.

Sametingsrådet vant fram med sin nye strategi for å sikre gratis lærebøker i skoleverket til tross for motstand fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Fornuften har seiret. Sametingsrådet vil sette alt inn på at bokberget skal ut til brukerne og være på plass på elevenes pulter ved skolestart til høsten, sier Gaski.

Bokberg

Han viser til at Sametinget selv har hånd om en del av boklageret og at dette kan sendes ut så snart en del praktiske forhold er på plass. Det resterende bokberget skal ut så snart det er gjort avtale om kjøp med forlagene som eier bøkene.

Forslaget fra sametingsrådet resulterte i at oppvekst- og utdanningskomiteen delte seg i saken om strategisk plan for utvikling av samiske læremidler. Det store stridsspørsmålet var blant annet forslaget fra Gaski og det Arbeiderpartistyrte Sametingsrådet om innføring av gratis læremidler.

Felles forslag

Etter ny behandling i komiteen er det nå klart at sametingsrådets forslag til strategiske plan læremiddelutvikling i det alt vesentligste er støttet av et flertall i komiteen. AP og NSR har kommet fram til et felles forslag som omfatter alt unntatt spørsmålet om gratis læremidler. NSR ville legge inn visse betingelser for en slik plan, noe Arbeiderpartiets fraksjon ikke kunne støtte.

– Selv om vi ikke fikk med oss NSR i dette viktige spørsmålet, tyder alt på at vi får et flertall for forslaget i plenum, sier Gaski.

Ønsker også nye bøker

Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe sier ja til gratis læremidler, men har som betingelse at det IKKE må gå på bekostning av nyproduksjon av læremidler.

- Dette er viktig. Vi kan ikke la ordningen med gratis bøker gå på bekostning av nye læremidler. Disse bøkene er gamle og de dekker ikke alle behov i den samiske skolen i dag. Så selv om vi støtter denne ordningen så er vi opptatt av å garantere at dette ikke går utover ny produksjon av lærebøker, sier Sametingets opposisjonsleder Aili Kesketailo (NSR).

NSR vil jobbe til siste sekund for å sikre nyproduksjonen av læremidler. Vi beklager sterkt at Arbeiderpartiets løsning er å sende ut gamle bøker fra lager selv om dette ikke vil løse problemet med manglende læremidler i mange fag. Opposisjonslederen sier at NSR har arbeidet intenst for å sikre at samiske barn får nye oppdaterte læremidler på lik linje med norske barn, skriver NSR i en pressemelding.