Som et ledd i kampen mot hudkreft, innførte regjeringen fra 1. juli et forbud mot bruk av solarium for personer under 18 år.

I Tromsø kommune ser det imidlertid ut til å være fritt frem for solhungrig ungdom som ønsker å få huden brun og gylden.

Og etter det Nordlys erfarer frekventerer flere av byens unge under 18 år byens solstudioer. I Facebook-gruppa til «Utsikten sol» diskuteres alt fra åpningstider til solsengens funksjonalitet, av ungdom som etter alt å dømme er kunder.

Flere av innleggene er datert juli måned, altså etter at den nye forskriften trådte i kraft.

Ingen kontroll

- I likhet med andre har vi ikke mulighet til å kontrollere hvem som tar sol hos oss. Vi har skiltet og gjør kundene oppmerksom på loven, sier huseier Dag Håvard Hanssen til Nordlys.

Ifølge byrådet er kontroll med slike etablissement enoppgave de tar på alvor.

- Dette er et område som dekkes av tilsynsplanen for miljørettet helsevern, som ble vedtatt i kommunestyret tidligere i år, sier fungerende byrådsleder Kristoffer Kanestrøm.

I dette vedtaket fra 25. april står det svart på hvitt at kommunen ikke planlegger utføre tilsyn med byens solstudioer i 2012.

Kommuneoverlege Trond Brattland bekrefter dette.

- Vi vil følge opp eventuelle klager, men har ingen planer om å utføre tilsyn i år, sier Brattland.

Unge nordlendinger som er blitt snytt for sommeren, trosser det nye forbudet og får bruke solarium akkurat som før.

Først i 2013 får solarier en plass på kommunens tilsynsplan. Basert på en risikoanalyse tilhører solstudioer en såkalt kategori B, som tilsier at det skal gjennomføres tilsyn annethvert år eller ved klage.

- Til nå har vanlige klager vært dårlig hygiene og feil på utstyret, som for eksempel feil type lysrør, forteller Brattland.

For tiden finnes det flere smutthull innehavere av solarium kan benytte seg av.

Først fra 1. januar 2014 blir det påkrevd med betjening som har gjennomgått opplæring. Frem til da har ubetjente foretak i praksis ikke mulighet til å gjennomføre kontroll med hvem som gjester solariene.

- Det er også slik at solarier i det som per definisjon er private hus ikke omfattes av forskriftsendringen, sier Brattland til Nordlys.

Overdrevet eksponering

Skulle en klage om at mindreårige frekventerer et solstudio komme inn, har kommuneoverlegen flere våpen i arsenalet.

Først kommer vedtak om retting. Hvis ikke dette fører frem, kan innehaveren pålegges tvangmulkt.

- Vi har hatt en runde med tilsyn tidligere, og de fleste som får vedtak om retting følger opp. Men dette er nytt, og vi vet enda ikke hva utfordringene blir, sier Brattland.

Blant unge mellom 16 og 24 år som bruker solarium, oppgir nesten 80 prosent at de begynte før de var 18 år, ifølge Kreftforeningen.

UV-strålingen øker risikoen for føflekkreft, og risikoen er høyere jo yngre du er. Spesielt farlig er det å bli solbrent

Sol i fornuftige mengder øker nivået av vitamin D i kroppen, mens overdrevet eksponering fører blant annet til stråleskader, såkalte mutasjoner, på celllenes arvestoff DNA.

På sikt kan opphoping av slike mutasjoner gjøre at friske cellerforvandles til kreftceller, som deler seg ukontrollert og har evenen til å invadere andre organer i kroppen enn bare huden.

Norge er langt fra de første med streng lovgivning. Flere vestlige land har innført aldersgrense og krav om betjening. I Brasil og den australske staten New South Wales er det totalforbud mot solarium.