Mattilsynet har 45 prøveuttakssteder langs kysten. De fleste steder i landet gir Mattilsynet grønt lys for blåskjellspising.

Men i Nord-Norge skal man være ytterst forsiktig.

Blåskjell fra Bjørnsand og Eltoftstranda i Lofoten, Sløverfjorden i Vesterålen, Vikelandsbukta og Brunøya i Sør-Troms, Kjempebakken i Nord-Troms og Hammerbukta i Vest-Finnmark skal ikke spises, opplyser Mattilsynet.

Blåskjell fra Jupvik i Sør-Helgeland og Krokviken i Ytre Helgeland kan spises, men anbefales gjort med måte.

Blåskjellene lever av planktonalger, men enkelte algetyper inneholder giftstoffer som samler seg i skjellene. Det er disse giftstoffene Mattilsynet tester blåskjellene for.

Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kan kjøpes i butikk, er kontrollert av Mattilsynet og skal være trygge å spise.