Både miljøvernminister Børge Brende og hele Tromsbenken på Stortinget vil bli kontaktet for å hindre at Årøybukt og Årøyholmen kommer på private hender.

Ordfører Werner Kiil i Lyngen og Bjørn Inge Mo i Kåfjord, har tidligere krevd at Forsvaret skulle gi Årøyholmen tilbake vederlagsfritt til befolkningen rundt Lyngenfjorden. Nå har også ordfører Hanne Braathen i Storfjord sluttet seg til kravet. Samlet ber de tre ordførerne fylkestinget i Troms, som nå er samlet i Nordreisa, om å støtte dette kravet.

Når Børge Brende kommer til Lyngen sammen med kronprins Haakon 17. juni, vil ordfører Werner Kiil be om hjelp fra han for å beholde naturperlene for allmuen.

Møte med Tromsbenken

– Jeg vil også be om at møte med Tromsbenken på Stortinget for å få nødvendig drahjelp til å stoppe et salg av Årøyholmen og Årøybukt til private, sier Werner Kiil.

– Vi kan stille opp til møte med Tromsbenken når som helst, sier han.

Ordfører Werner Kiil sier til Nordlys at han har fått en rekke henvendelser fra befolkningen – og ikke minst fra de som bor i Årøybukt – om at anleggene ikke bør selges til private.

– Grendelaget i Årøybukt er redde for at moloen der havner i privat eie, og dermed mister man havneforholdene som mange drar nytte av.

De tre ordførerne sier at de konstaterer med stor skeptisk at forsvaret selger ut slike perler til høystbydende. Lokalsamfunnet har avstått store og viktige naturområder til militært formål. Når forsvaret nå lenger ikke har bruk for dette, krever vi at det tilbakeføres vederlagsfritt til lokalsamfunnet.

– Ikke et nytt Bolærne

– Vi ønsker ikke et nytt Bolærne her, sier Lyngen-ordføreren.

– Selv om vi ikke har Bellona til å hjelpe oss, skal vi kjempe for at Årøyholmen blir tilgjengelig for allmuen rundt hele Lyngenfjorden igjen, sier Kiil – nesten koste hva det koste vil.

Han mener det er naturlig at Lyngen kommune får det juridiske ansvaret for å forvalte Årøyholmen ettersom den ligger innenfor kommunens grenser.

– Men jeg garanterer at den skal være åpen for hele befolkningen, sier han.

Mange muligheter

– Hva skal dere gjøre med anleggene i Årøybukt?

– De gir oss mange muligheter. Her kan man utvikle næringsvirksomhet, reiseliv og rekreasjonstilbud, sier Werner Kiil.

– Jeg har allerede bedt om et møte med vår fraksjon i Forsvarskomiteen, sier stortingsrepresentant Bendiks Harald Arnesen (Ap).

– Et møte som kan finne sted 16. juni. Og jeg håper også at alle Tromsrepresentantene vil støtte kravet fra ordførerne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord, og dermed forhindre et nytt Bolærne. Den saken viser nemlig at salget av forsvarets anlegg var altfor dårlig forberedt. Bolærne er nemlig et eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, sier Bendiks Harald Arnesen.