Nordlys har foretatt en gjennomgang av fylkesordfører Ronald Rindestus reiseregninger for 2004 og 2005, samt restaurant-, pub- og barregninger som fylkesordføreren har signert disse årene. Til sammen ble det spist og drukket for nær 70.000 kroner.

34 av de i alt 77 regningene som Nordlys har funnet i fylkeskommunens regnskapsarkiv, er ikke spesifisert med navn på middagsgjestene, antall deltakere og anledningen for bevertningen, slik fylkeskommunens retningslinjer krever.

En rekke av regningene har generelle påskrifter som for eksempel «gjester», «gjester fylkesting» etc.

Attesterte egne regninger

I 10 år har fylkesordføreren sendt egne bar- og restaurantregninger til seg selv. Og godkjent dem – til utbetaling.

Deretter har Rindestu – som har vært fylkesordfører i Troms siden 1995 – gått inn på nabokontoret, der hans egen sekretær har anvist regningene til belastning på en fylkeskommunal konto.

Rindestu sier at revisjonen i Troms fylkeskommune aldri har hatt merknader til denne praksisen.

– Etisk ansvar

– Dette er basert på mitt eget skjønn. Det er klart at dersom offentligheten oppfatter det slik at jeg har gjort feilvurderinger, så har jeg ikke annet å gjøre enn å rekke hendene i været. Jeg er faktisk glad for at det nå blir satt søkelys på dette, hevder Rindestu.

– Har du selv etterlyst et reglement?

– Nei, så jeg kan ikke skylde på noen andre. Det er bare jeg som kunne ha tatt dette opp og gjort noe med det.

– Har du noen gang følt det problematisk å godkjenne dine egne regninger?

– Det har jeg i grunnen ikke. Når ting har gått i full fart har jeg ikke tenkt noe særlig over det. Dette er mitt eget etiske ansvar. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Men som sagt; så lenge noen ikke noen har tatt det opp og stilt spørsmål rundt dette, så har jeg ikke viet det så store tanker.

Åpner for å betale

Nordlys' gjennomgang av Rindestus regninger avslører ikke bare uortodokse rutiner for attestering og anvisning. De viser også at fylkesordføreren har dyre vaner og gjerne velger fra toppen av prislista på menyer og vinkart. Også dette tar han nå selvkritikk på.

– Ja. Jeg tar kritikken, og jeg må bare legge meg flat for det dere presenterer, og at jeg ikke har tatt dette alvorlig nok.

– Dersom det reises krav om gransking av deg, hvordan stiller du deg til det?

– Da er det bare en måte å gjøre det på, og det er at kontrollutvalget går inn og ser gjennom dette. Og hvis det reises krav om at jeg skal betale tilbake, så vil det være en befrielse å kunne gjøre det. Det er nå opp til fylkestinget å avgjøre om de har tillit til meg.

– Betyr det du nå sier at dette har tynget deg?

– Nei, jeg tror jo om meg selv at det ikke finnes noen vilje til å gjøre ting galt. Men at jeg kunne ha utvist bedre skjønn, det innrømmer jeg. Så dersom det kommer krav om å betale tilbake noe av dette, så er det en selvsagt ting for meg å gjøre det. Jeg ønsker selv at alt nå kommer på bordet.

Se oversikten over alle regningene i papirutgaven onsdag!