Fylkesmannen lar fotballspillere holde på etter klokken 21.00 - Overlege ved UNN frykter alvorlige følger i jobben hans

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Fylkesmannen i Troms har opphevet vedtaket fra kommuneoverlegen i Tromsø om å forby bruk av Skarpmarka kunstgressbane etter klokka 21 på grunn av støyplager for naboene. Det har utløst ny reaksjon fra en av naboene.

I et brev til fylkeslege Svein Steinert, som har behandlet saken for fylkesmannen, kommer nabo Rune Hennig med skarp kritikk av fylkesmannens avgjørelse.

Skrik og impulsstøy

Hennig, som er overlege ved nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er urolig for at mangel på søvn og hvile som følge av bråk fra fotballbanen kan gå ut over arbeidet hans ved sykehuset.

Han konstaterer at fylkesmannens avgjørelse opprettholder praksisen med fotballspilling alle dager fram til klokka 23, inkludert i helger.

Dette innebærer skrik og impulsstøy gjennom spark, slag og dommerfløyter – hver kveld, langt over hva en forbinder med vanlig ro og orden.

Kan få alvorlige følger

– Daglig avbrutt hvile og søvn – der det regelmessig spilles lenge etter klokka 23, og der ungdom kommer og går gjennom store deler av natten – forringer i betydelig grad muligheten for å møte uthvilt på jobb. Siden fylkeslegen har ansvar for at legetjenester drives forsvarlig, sier jeg herved fra om at mangel på hvile og søvn har potensial i seg til å forringe kvaliteten i arbeidet jeg utfører, skriver overlege Hennig.

Han peker på at mangel på hvile kan få alvorlige følger også i flere typer yrker, og mener det er grunn til å merke seg at andre kommuner, for eksempel på Vestlandet, kommer til enighet med partene slik at fotballspilling tillates samtidig som naboer sikres hvile og søvn.

Klubben Sandnes Ulf tillater spilling fram til klokka 21. Etter dette tidspunktet er klubben pålagt å låse målene, slik at det ikke oppstår uorganisert aktivitet etter at banen skal være stengt.

Lang historie

Skarpmarka ble anlagt som grusbane i 1972. I 2009 oppgraderte Tromsø kommune banen til kunstgressbane. Anlegget eies av Tromsø kommune ved eiendomsseksjonen, og driftes av IF Skarp. Banen brukes av Mortensnes skole på dagtid, og av idrettslag til treninger og kamper mellom klokka 16 og 23.

Det ligger en del eneboliger på oversiden av kunstgressanlegget, i 40–50 meters avstand. I 2011 klaget tre av husstandene i Gnistveien til kommunen over svært belastende støy fra banen. Ny klage ble fremmet i januar 2013.

Fikk medhold

Kommuneoverlegen i Tromsø fattet deretter et vedtak i mai 2013, med hjemmel i Folkehelseloven, der kommuneoverlegen ga klagerne medhold. Banen skulle kun brukes mellom kl. 08 og 21 på hverdager, og kl. 10 og 18 i helger og på helligdager – med dispensasjon for helgebruk til kl. 21 under fotballturneringer.

Videre vedtok kommuneoverlegen at det må etableres et system for å hindre bruk av banen utenom åpningstiden.

Kommuneoverlegens vedtak fikk kommunens eiendomsseksjon til å reagere, og vedtaket ble raskt påklaget til Fylkesmannen. Eiendomsseksjonen mente at kommuneoverlegen ikke hadde tilstrekkelig hjemmel i Folkehelseloven for sitt vedtak.

Samfunnsmessige hensyn

Fylkesmannen har nå ferdigbehandlet klagen, og mener i likhet med kommuneoverlegen at støyforholdene ved Skarpmarka kan utgjøre en helseulempe.

Men Fylkesmannen konkluderer med at samfunnsmessige hensyn knyttet til befolkningens helse i Tromsø kommune må tillegges større vekt enn helseulempene for en liten gruppe innbyggere.

Dermed oppheves kommuneoverlegens vedtak, og avgjørelsen kan ikke klages til høyere forvaltningsorgan.

Mye fedme

Fylkesmannen, ved fylkeslege Steinert, underbygger sin vurdering med å vise til Folkehelseinstituttets ferske kommunehelseprofil, der Tromsø ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder forekomst av muskel- og skjelettlidelser, samt overvekt og fedme.

Tall fra Tromsøundersøkelsen tyder også på en betydelig forekomst av overvekt og fedme hos Tromsøs voksne befolkning.

Må klage til politiet

Fylkesmannen mener for øvrig at eieren av baneanlegget ikke kan være ansvarlig for å hindre støy på anlegget utenfor åpningstiden, og at klager på nattestøy derfor må rettes til politiet ettersom dette reguleres av Tromsøs politivedtekter. Disse pålegger nattero på offentlig sted mellom klokka 23 og 06.

– Åpningstid for kunstgressbaner er et tema også andre steder, både i Tromsø kommune og andre kommuner i fylket. Med vår vurdering og prioritering i den aktuelle saken ved Skarpmarka ønsker Fylkesmannen å signalisere hva vi mener bør være alminnelig praksis for åpningstid ved slike anlegg, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Artikkeltags