Gå til sidens hovedinnhold

Full konsesjonskamp i Skjervøy

Artikkelen er over 12 år gammel

Nergård kan unngå statlige konsesjonsvilkår i avtalen med Skjervøy kommune.

Fiskeri og kystdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om leveringsplikten til anlegg i Skjervøy skal tas inn i de nye konsesjonsdokumentene til tråleren Kågtind. Dette er et vilkår for at staten skal kunne gripe inn dersom Nergård ikke overholder forpliktelsene.

Sier departementet nei, vil det kun være den privatrettslige avtalen mellom Nergård og Skjervøy kommune som regulerer leveransene av fisk.

Dersom Nergård-konsernet seinere avvikles vil avtalen være null verdt.

Industriforpliktet

I dag er konsesjonshaveren Nergård forpliktet til å drive industrivirksomhet i Skjervøy. Dette vilkåret framgår av den statlige konsesjonen.

I avtalen som kommunestyret blir bedt om å godkjenne i dag er denne industriplikten erstattet med en plikt til å levere råstoffet til bedrifter i Skjervøy som ønsker å kjøpe det.

Ekspedisjonssjef Johán H. Williams sier til Nordlys at det trenger litt mer tid til å vurdere om leveringsforpliktelsene skal tas inn som et vilkår i konsesjonsdokumentene.

Ikke kommunens konsesjoner

– Det har jo tidligere vært mye bråk rundt slike forpliktelser og departementets håndheving.

Er det derfor man ikke er udelt begeistret for å gå inn som garantist for slike avtaler?

– Det kan du si. Vi tror det beste er at Skjervøy og Nergård-konsernet blir enige om en avtale. Det er heller ikke slik at Nergård automatisk vil få konsesjonene inndratt dersom de bryter dagens industriplikt på Skjervøy. I vilkårene står det at konsesjonene kan inndras, men dette trenger ikke å bli resultatet. Det er jo heller ikke slik at dette er Skjervøy kommunes konsesjoner. De tilhører Nergård-konsernet gjennom datterselskapet Ytre Rolløya, sier Williams.

Splittet

Klokka 15.00 onsdag skal et splittet Skjervøy kommunestyre behandle avtalen. Det vil med stor sikkerhet bli et turbulent møte.

Fiskere har organisert en underskriftskampanje mot avtalen som fram til i går hadde samlet drøyt 600 underskrifter.

Det er også 400 personer som har sluttet opp om en kampanje på nettsamfunnet Facebook.

Flere av de faste representantene i kommunestyret kan også være inhabile på grunn av familiære forhold og næringsinteresser