Frykter svensk ulv søker nye jaktmarker i Troms og Finnmark

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

- Dette er en ny situasjon for oss.

DEL

Vinterens ulvejakt i Sverige er avlyst. Det kan føre til en flom av ulv til Norge. Det fryktes at opp til 50 ulver kan komme over grensa på jakt etter nytt revir. De fleste sør i landet, men det har de siste årene vært observert flere streifulver i Troms og Finnmark. I 2010 ble et tosifret antall rein tatt av ulv i Karasjok. Det har derfor vært lisenskvote på ulv, men så langt er ingen felt i regionen.

- Utgangspunktet er tre ynglende par i Norge, og her i Troms og Finnmark skal vi ikke ha ulv. Nå grenser vi mot tre land med ulv, så dette må vi alltid har i bakhodet sier John Karlsen, leder for rovviltnemda i Troms og Finnmark.

Han er bekymret over at den svenske stammen får vokse.

- Dette er en ny situasjon for oss.

Det er forvaltningsretten i Stockholm som har avgjort at lisensjakt på ulv i Sverige skal avlyses i vinter. Mens norske myndigheter har gitt signaler om at konfliktnivået skal ned i rovdyrsaker, hjelper altså det lite. Det som skjer i Sverige, får nemlig konsekvenser over grensa.

– Vi kan få en dramatisk økning i tap av dyr, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Få ledige revir

Det er få ledige revir i Sverige. Derfor frykter næringen at hannulvene vil trekke langt inn i Norge for å finne nye revir og en make. Bjørke krever nå at myndighetene tar grep og forebygger slik at det kan tas ut ulv før sauene på utmarksbeite blir sluppet ut i begynnelsen av juni. Det ble trolig født valpekull i over 40 ulveflokker i Norge og Sverige våren 2013. Normalt vil disse valpene forlate flokken som ettåringer i løpet av våren for å danne revir. Bjørke frykter at så mange som 50 ungulver vil vandre til Norge i forkant av årets beitesesong.

Selv om Karlsen helst ikke vil ha ulv trekkende over grensa, sier han problemet er lite i forhold til utfordringene med jerv og gaupe.

Lisensjakta på jerv går ut 15. februar. Det er bare felt en håndfull dyr, og det er nå dobbelt så mye jerv i regionen som bestandsmålet tilsier. Dermed kommer det til å bli søkt om ekstraordinære fellinger utover våren.

- Jeg har snakket med direktoratet, og kommer til å ta saken opp direkte med ministeren, sier Karlsen.

Han vil også ha utvidet jakt på gaupe. Lisensjakta starter nå, men erfaringen tilsier at det blir felt få dyr.

- Det er vanskelig å felle gaupe i februar og mars. Vi har tidligere hatt forlenget jakt, og vil ha det igjen.

Stor skade

Ulven har stor vandringsevne, og kan lett dukke opp i områder der det er lite rovdyr fra før, og gjøre stor skade.

– 30 ulver som likevel ikke skal felles vil i praksis bety at antallet sau og tamrein drept av ulv i Norge vil øke dramatisk til sommeren. Større tap fører med seg større erstatningsutbetalinger og enda mer konflikt, mener Bjørke.

Artikkeltags