– En allianse av smarte samepolitikere og uvitende rikspolitikere sørfra har sammen innført det som i praksis er et raseskille i Nord-Norge, mener Frps Per Willy Amundsen.

Nå vil Frp nullstille den samepolitikken som har vært ført i Norge de siste 30 årene.

– Vi foreslår nå i Stortinget at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter, at Sametinget nedlegges, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen avskaffes og at ordningen med samisk språkforvaltningsområde fjernes, opplyser Frps stortingsrepresentant fra Troms.

Apartheidsystem

I neste uke var planen at Per Willy Amundsen og partileder Siv Jensen skulle reise til Karasjok, besøke Sametinget og lansere sin nye offensiv for å avskaffe så godt som alt av sentrale, samiske institusjoner og det de mener er samiske særrettigheter.

– Med Finnmarksloven har befolkningen i nord blitt splittet etter etnisitet og hva slags DNA man har, sier Amundsen til Nordlys.

– Du mener vi har rasistiske lover altså?

– Jeg liker ikke ordet «rasistisk», men om du kaller det rasistisk eller apartheidsystem, så er det jo det samme. Virkeligheten er at folk blir forskjellsbehandlet etter etnisk tilhørighet.

– Dere er ganske alene i det politiske miljøet om å ville vende tilbake til samepolitikken fra før 1980?

– Det er riktig, men ute blant folk har vi mye mer støtte for vårt syn enn blant de politisk korrekte. Over hele Nord-Norge ser vi at folk flest forstår disse problemene mye bedre. Også politikere fra Finnmark, både i Høyre og Ap, har en helt annen tilnærming til dette enn deres egen partiledelse.

Uvitende søringer

– Når dere nå vil nedlegge og avskaffe alt dere nevner i dette forslaget, er det da noe dere ikke har fått med dere?

– Det gjenstår å ta en grundig gjennomgang av hele Sameloven, samt å ta opp reinbeiteproblematikken.

Amundsen mener den nordnorske befolkningen i århundrer har levd sammen og blandet seg, samer, kvener og nordmenn, og at man kan ikke lage skiller på etniske kriterier.

– Vi har en god miks her på Nordkalotten. Og så sitter det politikere sørfra som knapt har vært nord for Trondheim og lager lover som skaper raseskiller i den nordnorske befolkningen, sier han.

– Du mener Sametinget og Finnmarksloven er resultat av en allianse mellom slue samepolitikere og uvitende politikere fra Sør-Norge?

– Ja, det er slik det er. Trond Helleland fra Høyre var saksordfører i Stortinget for Finnmarksloven da den ble vedtatt. Han er fra Drammen. Hva vet folk i Drammen og Buskerud om hvordan dette fungerer nordpå?

Særbehandling av muslimer

Frp og Amundsen mener Finnmarksloven lager en farlig presedens.

– Jeg har møtt argumentet i somaliske og muslimske miljøer, at de også må ha rett til særbehandling når samene som en liten minoritet kan få det.

– Det er valgkampen dere har startet nå. Og dere spiller som vanlig ut det sikreste kortet dere har; innvandrere og samer, ikke sant?

– Vi er engasjert i dette hele tiden, ikke bare i valgkamper. Og før eller siden blir særlovene og Sametinget avskaffet, sier Amundsen.