Gå til sidens hovedinnhold

Frp i løvens hule

Artikkelen er over 14 år gammel

Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg kom til Riddu Riddu for å fortelle at han vil legge ned sametinget. Men han innrømmer at det ikke blir enkelt.

– Frp får virkelig problemer hvis de forsøker å legge ned Sametinget. Da må de endre grunnloven som slår fast at samene er et urfolk i Norge. De må videre si opp internasjonale avtaler og konvensjoner som Norge har undertegnet, og som sikrer samiske rettigheter. Gjør de det, vil det føre til at landet blir isolert i internasjonal sammenheng, sa Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara da han deltok i en debatt med Per Sandberg og fylkesråd Roger Ingebrigtsen.

Den fant sted på Nordlys-seminaret som er blitt et årlig innslag under Riddu-Riddu.

Legger ned

Per Sandberg sa at han kom til festivalen for å legge fram fakta og det som virkelig er Fremskrittpartiets politikk. Han sa videre at partiet vil behandle samene som alle andre.

– Vårt prinsipp er likebehandling av alle mennesker. De eneste som trenger særbehandling, er ressurskrevende brukere innenfor helsevesenet, sa Per Sandberg.

Han mener samene ikke trenger noen form for særtiltak. Derfor skal Sametinget legges ned, og alle lover som handler om samene, skal oppheves. Staten skal heller ikke gi tilskudd og økonomisk støtte til samisk språk, kultur eller forskning.

– Vi trenger flertall i Stortinget for å få gjennomført alt dette. Får vi ikke flertall alene, trenger vi støtte fra andre partiet, sa han.

I samiske spørsmål har FrP stemt alene mot alle de andre partiene på Stortinget.

Foreldrenes ansvar

Da han fikk spørsmål om samisk undervisning i skolene, sa han at norsk skole skal undervise barna i norsk. Å lære dem samisk, er foreldrenes ansvar. På samme måte mener han at det er foreldrenes ansvar å lære dem norsk før de begynner på skolen, slik at de kan følge med i undervisningen fra første skoledag.

– Vi vil ikke nekte foreldrene å lære barna sine samisk hvis de ønsker det, men det skal ikke staten ta ansvaret for. Hvis kommunene vil gjøre det, får de selv betale, Vil foreldrene betale for samiskundervisning, så får de opprette privatskoler som tar seg av det. Det har de full anledning til etter friskoleloven, sier han.

Da Johan Mikkel Sara ville vite om han mener samene er et urfolk, ble han usikker.

– Frp har ikke konkludert på det spørsmålet, men vi har registrert at forskere har ulikt syn på det. Det er derfor en sak som vi vil se nærmere på, svarte han.

Ikke til Manndalen

Johan Mikkel Sara mente at FrP åpenbart mangler kunnskap om samiske forhold, og det innrømmet Per Sandberg foran en fullsatt sal. Det endte med at han ba om samarbeid med Sara for å lage et seminar for Stortingsgruppa til Frp.

– Jeg ser at vi trenger et seminar for å få kunnskap om hvordan vi kan møte de utfordringene i de samiske områdene, sa han.

Festivalleder Camilla Brattland var raskt frampå og inviterte Sandberg til å holde seminaret i Manndalen.

– Det kan vi ikke, for da blir vi i stotringsgruppa beskyldt for å reise på kostbar sightseeing, svarte han.