Politimester Truls Fyhn fraråder på det sterkeste å gi skjenketillatelse til Døgnvillfestivalen – så lenge barn slipper inn.

«Det gjør inntrykk når en mor er så full at hun må støttes hjem av sine meget unge barn», skriver politimesteren i et brev til Tromsø kommune, datert 19. januar i år.

Fyhn viser til fjorårets Døgnvillfestival, og er tindrende klar i sin vurdering til kommunen:

«Døgnvillfestivalen er fullstendig uakseptabel som familiearrangement. Politiet vil sterkt fraråde at det blir gitt tillatelse til skjenking hvis festivalen skal videreføres i sin nåværende form», skriver Fyhn.

Han viser spesielt til fjorårets Døgnvillfestival og påpeker følgende:

  • Blant besøkende var det mye barn og ungdom.
  • Det var svært mye fyll. En rekke fulle besøkende ble vist bort.
  • Mindreårige fikk kjøpe alkohol.
  • Narkotikabruk (hasj) forekom.
  • Fulle foreldre med barn ble tilsnakket.
  • Politiet opplevde også å bli spurt av barn hvorfor det var så mye fulle folk å se.

Krever 18-årsgrense

Politimesteren har gitt sine vurderinger i forbindelse med at Tromsø kommunes skal behandle skjenkesøknader fra Døgnvillfestivalen og Buktafestivalen.

Fyhn konkluderer som følger:

«Man vil anbefale kommunen å sette som et ufravikelig krav for skjenketillatelse at det blir etablert aldersgrense på 18 år. Hvis skjenking blir tillatt på dette vilkår, må kravene til skjenkekontroll uansett skjerpes merkbart».

Døgnvillfestivalen er Nord-Norges største musikkfestival, og samlet rundt 23.000 besøkende i fjor.

Buktafestivalen, på den andre siden, får relativt gode skussmål i brevet fra Fyhn.

«Arrangøren har etter politiets oppfatning opptrådt meget seriøst og profesjonelt», skriver Fyhn om Buktafestivalen – og anbefaler kommunen å gi festivalen skjenketillatelse også i 2010.

Svenna støtter Fyhn

Leder Svenn A. Nielsen (Ap) i helse- og omsorgskomiteen i Tromsø kommune er helt på linje med politimesteren når det gjelder Døgnvill.

– Jeg har ikke sett brevet selv. Men forutsatt at opplysningene til politiet stemmer – noe de helt sikkert gjør – så er jeg helt enig med Fyhn. Dette er helt uakseptabelt. Vi skal ikke blande sammen unger og fyll. Hvis jeg får sjansen til å forhindre at det skjer, gjør jeg det mer enn gjerne, sier Nielsen etter at Nordlys har lest opp brevet for ham.

– Enten må Døgnvill ha et eget alkoholfritt familiearrangement eller så må man segrere, mener Nielsen.

– Hvor sterkt skal man segrere da?

– 100 prosent. Der barn er skal det ikke være mulig å få tak i alkohol, svarer Nielsen.

Holder på konseptet

Døgnvillfestivalen er Nord-Norges største musikkfestival med 23.000 besøkende sist år. Festivalledelsen har ingen planer om å endre på konseptet sitt.

– Det er beklagelig at Fyhn vil hindre dette i å være et familiearrangement og dermed sette andre regler enn for de andre store festivalene i Norge. Det er jo fryktelig trist at det skal være slik bare i Tromsø, sier festivalsjef Hogne Rundberg.

– Vi ønsker å ha et tilbud til unge under 18 år. Det er nok i denne aldersgruppen interessen for musikk er størst. De er taperne hvis vi skulle sette 18 års aldersgrense. For øvrig er det frivillig å komme på Døgnvill og de aller fleste trives, fortsetter Rundberg.

– Det er først og fremst foreldre som har ansvaret for barna sine. Hva kan vi gjøre hvis ikke de tar dette ansvaret? undrer Rundberg.

– Hva med å dele mindreårige ogskjenkestedene inn i helt adskilte soner?

– Erfaringene fra andre store festivaler sørpå, er at en slik deling virker uheldig. Når barn og foreldre skilles, får politiet enda mer å gjøre. For øvrig har vi en sone hvor barn og edru foreldre kan være, svarer Rundberg.

Han påpeker at det ble gjennomført skjenkekontroll under hele arrangementet i fjor.

– Og vi fikk ingen anmerkninger, sier Rundberg.

Han mener også at nordlendinger på festival har noe å lære av festivalgjengere sørpå.

– Øyafestivalen har for eksempel også alkoholservering og åpent for barn og voksne. De har få problemer. Kanskje er det noe med kulturen vår. Kanskje har vi noe å lære av «søringan», sier Rundberg.