I desember i fjor ble den 53 år gamle mannen fra Troms dømt i Nord-Troms tingrett for seksuelle overgrep mot sin fosterdatter. Han ble dømt til 8 måneders fengsel.

8 måneders fengsel

Nå har Hålogaland lagmannsrett behandlet ankesaken hans. Retten opprettholder dommen på 8 måneders fengsel. I tillegg må han betale oppreisning til fosterdatteren på 60.000 kroner.

Overgrep

Overgrepene skjedde i familiens bolig og pågikk over en periode på et drøyt år. Jenta var da over 16 år. Men mannen var tiltalt etter straffelovens paragraf 199 som sier "Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år".

Sårbar

Lagmannsretten legger vekt på at mannen har begått seksuelle overgrep overfor en sårbar person, som han var betrodd et stort ansvar for.

Vold

I dommen fra tingretten ble han også dømt for ved en anledning å ha slått jenta i ansiktet. I forkant av behandlingen i lagmannsretten frafalt aktor dette punktet.