På et informasjonsmøte tirsdag fikk rengjøringspersonell tilknyttet Forsvaret i Indre Troms beskjed om at de mister jobben.

Årsaken er at rengjøringen skal over på anbud.

Det er Forsvarsbygg som i dag leverer renholdstjenester til Forsvaret. I en pressemelding sier Forsvarsbygg at Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret "opphører snarest, og senest innen 1. august 2015".

- 364 årsverk berørt

- Forsvaret er ansvarlig for å iverksette dette, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Jentoft i Forsvarsbygg til nordlys.no

I en pressemelding bekrefter Forsvarsbygg at dette vil føre til nedbemanning.

- Det omfatter 364 årsverk på landsbasis. I Nord-Norge blir omtrent 130 berørt, sier Jentoft.

Noen overføres

Hun har foreløpig ikke mer informasjon enn det som fremgår av pressemeldingen.

- Vi er nå inne i en prosess. Men det fremgår at nødvendig innkjøps- og fagkompetanse skal overføres fra Forsvarsbygg til Forsvaret, sier Jentoft.

De som nå utfører renhold har i beste fall jobb i 11 måneder til. Innen 1. august 2015 må Forsvaret ha nye renholdstjenester på anbud.

– Forsvarsbyggs viktigste fokus i arbeidet fremover er å ivareta alle de berørte medarbeidere på en god og skikkelig måte i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, sier administrerende direktør Frode Sjursen i pressemeldingen.