Forsvaret: - Ikke rør disse

Eksplosivrydder løytnant Mats Brodtkorp undersøker innholdet i røykgranatene.

Eksplosivrydder løytnant Mats Brodtkorp undersøker innholdet i røykgranatene. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Har oppdaget 100 granater med etsende stoff i naturperle.

DEL

– Det er ikke ofte vi finner slike mengder, forteller eksplosivrydder løytnant Mats Brodtkorp fra Ramsund orlogsstasjon til Fremover.

Svært etsende

Det var fredag at Forsvaret var på Skogøya i Evenes for å se på et større funn av granater. Granatene er trolig røkgranater fra Andre verdenskrig og kan inneholde det etsende stoffet Hydrogenklorid.

Må undersøkes

– Hadde det vært eksplosiver ville jeg kjent det på lukten, sier Brodtkorp, som ikke med sikkerhet kan si hvilket stoff granatene inneholder.

– Jeg må nok studere litteraturen for eksakt kunne fastslå hvilket stoff det dreier seg om, sier Brodtkorp, som legger til at stoffet virker svært etsende og ikke må berøres.

Skjold for å skule tyske krigsskip

Dersom det er snakk om røykgranater ble disse brukt som «skjold» for å skjule de tyske krigsskipene, som lå på Bogen under krigen, fra luftangrep.

Stor flåtebase

Ved flere anledninger lå Tirpitz for anker i Dragvika. Det tyske slagskipet «Scharnhorst» lå utenfor Forra – i tillegg til en rekke andre store slagskip og u-båter som hadde Bogen som base.

Blir trolig fjernet

Ifølge Brodtkorp er det for tidlig å si hva som vil bli gjort med granatene.

– Det som er vanlig, og som jeg tror vil bli gjort i dette tilfellet, er at vi fjerner de. Enten alene eller i samarbeid med grunneier eller kommunen, sier han.

Ligger lagvis

På grunn av at granatene ligger spredt, og at de ligger lagvis, kan ikke Brodtkorp si noe eksakt om antallet. Han anslår likevel funnet til rundt 100 granater.

– Dersom publikum finner slike bokser eller granater, hva bør de gjøre?

– Når folk finner ting fra krigen som de er usikre på hva er; ikke rør. Kontakt politiet som igjen tar kontakt med Forsvaret, slutter Brodtkorp.

Artikkeltags