- Turen er ikke så godt fundert i forskningsmetodikk. Den har nok mer preg av å være gutta på tur, sier Knut Alfsen ved Cicero, Senter for klimaforskning, til forskning.no.

Prosjektet "Isen smelter - til Nordpolen i kajakk" har et budsjett på 1,3 millioner kroner. Planen er at Norsk Polarinstitutts øverste leder, Jan-Gunnar Winther og John Guldahl, ekspedisjonskoordinator, skal bli de første i verden som padler til Nordpolen på åpent hav.

Egotrip

- Jeg synes seriøse forskere skal gjøre skikkelig vitenskap, og at denne turen er en egotrip. Det er det samme hva Winther gjør som privatperson, men jeg synes det er helt feil at han bruker sin stilling som direktør ved Polarinstituttet til dette, sier Ola M. Johannessen, arbeidende styreformann ved Nansensenteret til forskning.no.

Ekspedisjonen skal gjennomføres neste år, og sammenfaller med to viktige jubileer: Det er 150 år siden Fridtjof Nansen ble født, og 100 år siden Roald Amundsen nådde Sørpolen.

Vil formidle

Ved å padle til Nordpolen gjennom åpent hav, vil Winther og Guldahl sette søkelyset på klimaeendringene.

Ekspedisjonen er et samarbeid med NRK, og det skal også opprettes en hjemmeside for ekspedisjonen med stoff om klimaeendringer, og det vil også lages en dokumentarfilm om turen.

Får kritikk

Det er gjort et poeng av at de to vil starte sin tur der Nansen måtte snu i 1895.

Nå får prosjektet hard medfart fra forskerhold - også i forhold til Nansen-sammenlikningen.

- Hva slags formidling er egentlig dette? Variasjonene på Nordpolen er så store fra år til år at man kan ta bilder av hva man vil og vise hva som helst, sier Johannessen forskning.no.

Reagerer

Helge Drange, professor og klimamodellekspert ved Bjerknessenteret, reagerer på det samme, og forutsetter at det som formidles fra ekspedisjonen er basert på forskning.

- Bikker det over der, så er man på en salgsturné. Da handler det ikke lenger om å informere objektivt, men misjonering, sier Drange til forskningsnettstedet.

Tilbakeviser

Jan-Gunnar Winther tilbakeviser den kraftige kritikken, og understreker at tradisjonell forskning fortsatt skal være grunnfjellet i virksomheten og forskningsformidlingen til Norsk Polarinstitutt.

- Det er ingen som betviler det, men i denne kritikken synes jeg det blir et kunstig motsetningsforhold mellom to ting som jeg synes utfyller hverandre, sier Jan-Gunnar Winther til nordlys.no.

- Ekspedisjonen er et fantastisk godt verktøy for å få ut budskapet om arktisk klima på en måte som vi ellers ikke får.