Sammen med kolleger fra institutt for geologi ved UiT, har professor Erling Ravna gjort et oppsiktsvekkende funn av diamanter i Tønsvika utenfor Tromsø.

Geologene gjorde funnene i berggrunnen. Det er snakk om mikrodiamanter, rundt 20 korn hvor de største er 50 mikrometer.

Forskerne har publisert diamantfunnene i tidsskriftet Journal of metamorphic Geology.

Godbit

- Dette er kjempespennende og en akademisk godbit, sier professor Erling Ravna om funnene han har gjorde sammen med førsteamanuensis Kåre Kullerud fra institutt for geologi og kolleger fra Slovakia og Japan.

Arbeidet omhandler funn av diamanter i fast fjell, som 50 µm (mikrometer) små korn innesluttet i andre mineraler i bergarten. Hittil er diamantene funnet i kun en bergartstype, og rundt 20 diamantkorn er så langt identifisert.

- Diamantfunn er ytterst sjelden i Norge. Jeg kjenne bare til et par tilfeller fra Nord-Vestlandet, men her ble det bare gjort funn bare av et par korn i hvert tilfelle, sier Ravna.

Derfor er funnene i Tromsø oppsiktsvekkende.

Ikke kommersiell drift

Ravna er usikker på veien videre.

- Det vil være av stor interesse å gjøre undersøkelser på et større område. Dette vil koste penger, så det er foreløpig usikkert hvordan - og når - dette kan bli aktuelt. Både UiT og andre institusjoner vil være av interesse for et videre samarbeid.

Rettighetene til mineralfunn som dette tilhører grunneier.

- Vi er ikke så opptatt av de praktiske sidene ved dette funnet. Forskere har en akademisk inngang til slike ting, noe som også gjelder for oss.

- Kan det på sikt være snakk om funn som ender med kommersiell drift?

- Umiddelbart vil jeg si nei, jeg tror ikke det er snakk om så store funn.

Dannes ved stort trykk

Diamant er et mineral som består av rent karbon (C). Et annet, og mer vanlig mineral som også består av rent karbon, er grafitt. Mens grafitt er et av de bløteste mineralene vi kjenner (det benyttes bl.a. i blyanter), er diamant det hardeste mineral som finnes.

Diamant dannes kun ved stort trykk, og vi må ned på over 100-120 km dyp i jorda for å finne slike forhold. For ca 450-460 millioner år siden ble deler av berggrunnen som ligger i Tromsøområdet presset nedover i dypet, og dette skapte forhold for dannelse av diamanter.