- Jeg finner meg ikke i at jeg skal godta å være nakkeskadd fordi jeg er revmatiker, sier Anniken Annexstad.

Fem år er gått siden den profilerte SV-politikeren ble påkjørt bakfra. Hun sto stille ved en fotgjengerovergang på Kvaløysletta da en tung Audi 100 traff hennes Opel Zafira bakfra med så stor kraft at den ble dyttet ti meter frem, og kolliderte i bilen foran. Sikkerhetsbeltet ble revet ut av festet. Annexstad ble slått bevisstløs mot rattet og fraktet til UNN med ambulanse.

Etter kollisjonen ble hun plaget med stiv nakke, dundrende hodepine og en høyrearm som visnet bort.

- Jeg blåste av det. Trodde det skulle gå over. Det gjorde det jo ikke.

Annexstad gikk fra over 100 prosent jobb til hundre prosent ufør. Bare dager før ulykken hadde hun vært til rutinekontroll hos legen, som blant annet konstaterte at nakken var helt i orden før kollisjonen.

Til tross for dette vil ikke if Forsikring utbetale trafikkskadeerstatning. Årsak: Anniken Annexstad er revmatiker. Forsikringsselskapet mener hun uansett ville blitt ufør.

Går til sak

Etter fire års kamp mot if sammen med advokat Per Olsen har de nå stevnet if for retten, og krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter ulykken.

Annexstad hadde sagt opp sin jobb i kommunen etter konflikt med daværende rådmann, hadde startet eget firma og var i full gang med et prosjekt som fikk millionstøtte fra Innovasjon Norge. Ved siden av jobbet hun 50 prosent i et privat firma, med muntlig løfte om full stilling hvis hun skulle ønske det. Annexstad mener hun kunne tjent 6-700.000 i året da hun ble ufør.

Hun var svært motvillig til å bli erklært ufør av NAV.

For en som har vært vant til å jobbe mye blir det veldig tomt. Samtidig kommer en sorg over tapet når kroppen ikke fungerer.

Godt dokumentert

Til tross for en godt dokumentert sak, fastholder if at hun ikke har krav på erstatning fordi hun uansett ville blitt ufør. De har tilbud et langt mindre beløp som i praksis knapt ville dekket utgiftene til advokat. Forsikringsselskapet dekker de fortløpende advokatutgiftene, men dette trekkes fra en eventuell erstatning.

I tillegg har hun brukt 12.000 av egne sparepenger på å få utarbeidet en rapport fra ingeniørfirmaet Rekon AS, som viser at hun ble utsatt for hele 5,2 G. I ettertid har hun fått vite at sammenstøtet var så kraftig at føreren av bilen foran som hennes bil ble dyttet inn i også har fått nakkeskade.

- Når forsikringsselskapet mener denne smellen ikke var hard nok, spør jeg meg hva som skal til.

Vanskelige saker

- Dette er dessverre ikke et særtilfelle, sier advokat Per Olsen, som ikke vil kommentere denne konkrete saken så lenge den står for retten.

Advokatfirmaet Leiros & Olsen har spesialisert seg på trafikkskader og hatt hundrevis av slike saker.

- Så lenge den skadde er revmatiker er det vår erfaring at forsikringsselskapet nærmest automatisk nekter ansvar. Alle som har hatt en prolaps er i samme situasjon.

Olsen mener forsikringsselskapene tar feil når de avskriver revmatikere som arbeidsuføre resten av livet.

- Prognosen for den typen revmatisme Annexstad har er at sykdommen når en topp, før den trekker seg tilbake. Derfor bør hver sak vurderes individuelt.

Annexstad er tilbake i trening og merker stor bedring av revmatismen. Hun er nå leder for fylkeslaget i revmatikerforbundet, og sitter i Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Fingrene begynner å fungere. Jeg har et mål om å komme i inntektsgivende arbeid. Da beviser jeg også at if tar feil.

Stor makt

Annexstad forteller om sin kamp mot forsikringsselskapet for å hjelpe andre.

- Jeg regner meg som en ressurssterk person, men jeg ville ikke hatt noen mulighet til å klare dette uten advokat. Mitt hjerte blør for alle dem som sitter der ute og ikke har disse ressursene. Jeg vet mange vegrer seg mot å bruke advokat på grunn av utgiftene. Dette dekkes av forsikringen så ingen trenger være redd for å sitte igjen med regningen.

Annexstad og Olsen mener det også er viktig å reise en debatt om praksisen rundt slike forsikringsoppgjør.

- Private forsikringer har etter hvert blitt en viktig del av våre velferdsordninger. Da er det betenkelig at utbetalingene avgjøres av mer eller mindre tilfeldige rettsavgjørelser, sier Olsen.

– Blir individuelt vurdert

Nakkeskader hos skadde med revmatisme blir vurdert like individuelt som andre skadetilfeller, sier Marit Krohg, leder personskade medisin i if.

Hun er enig i at spesialistene i disse sakene ikke er samstemte.

– Sprikende holdninger hos spesialister som vurderer nakkeskader er absolutt et problem både for forsikring og den som er skadet. Ifs advokat Truls Nygård sier Annexstad-saken er medisinsk komplisert.

– Hun led allerede før ulykken av revmatisk sykdom, og hadde helsebesvær, nedsatt arbeidsevne og høyt behandlingsbehov. De som har denne lidelsen er disponert for prolapser. I etterkant av ulykken oppstår det to prolapser. Medisinerne har hatt en vanskelig oppgave med å avgjøre årsaken til disse. Det er sjelden at en ulykke fører til prolaps, og spesialisterkæringen sier de mest sannsynlig kom av sykdom. Ifs rådgivende lege mener trafikkulykken kan ha ført til at prolapsene oppstod tidligere enn de ellers ville gjort, men også at de ville oppstatt av seg selv uansett.

– Vi har forhandlet om en erstatning basert på dette, men det har ikke ført frem.

– Får du feil ekspert, taper du saken

Advokat Per Olsen sier nakkeskader er komplisert fordi forskningen på området spriker.

- Et flertall i befolkningen får nakkeplager. Og svært mange av dem har opplevd trafikkuhell. Om forsikringsselskapene skulle betale erstatning til alle med rygg- og nakkeplager ville de gått konkurs, det må vi godta. Problemet er at nå skjæres alle over en kam.

Det stilles svært strenge krav til bevis for en nakkeskade. Ekspertvitner kan derfor ha vidt forskjellige meninger, underbygget av forskningsresultater med like forskjellig resultat.

- Utfallet av saken kan derfor bli avgjort av hvilken ekspert som vitner. Noen mener fortsatt whiplash ikke er en gyldig diagnose, og at det handler om psykiske problemer. Vi vet om flere UNN-leger som er svært strenge, sier Olsen.

- Får du feil spesialist, taper du saken.

Men til sist skal ekspertuttalelsen tolkes av en dommer.

- Dette er svært komplisert materiale, selv for meg som har jobbet med denne forskningen i mange år. Dommerne har selvsagt ikke denne kompetansen.

Utfallet av saken kan derfor avhenge mer av dommeren enn holdbarheten i de vitenskapelige og medisinske bevisene.

Ofte ender saker der forsikringsselskapet tror det går mot tap med forlik. Det betyr at Olsen ikke kan vise til disse sakene i retten.

Olsen etterlyser et regelverk som forplikter ekspertvitnene til å underbygge sitt vitnemål bedre. I dag opplever han at det vises til små forskningsarbeid som får avgjørende vekt, selv om det skulle finnes vel så mye forskning med motsatt resultat. Derfor mener han det trengs gode uavhengige konsensusstudier, der all eksisterende forskning gjennomgås.