Det finnes ingen offisiell statistikk som viser hvor mange mennesker som virkelig har mistet livet på havet de siste 57 årene. Journalist og forfatter Alf R. Jacobsen presenterer i sin siste bok, «Forlis: Barentshavets uløster gåter» en liste han selv har laget. Vår liste tar utgangspunkt i hans materiale.

1945

Varangerfjorden, 10. juli:
Motorkutteren «Fanny» av Karlsøy minesprenges. Fem av mannskapet på seks omkommer.

1946
Sogneoksen, 10. februar:
Sildesnurperen «Lindøy» av Bømlo grunnstøter. 20 fiskere omkommer.

Laukvik havn, Lofoten, 30.mars:
Kutteren «Brattegga» blir tatt av brottsjø. Båten blir knust mot moloen. 14 fiskere omkommer

1947
Nygrunnen, Finnmark, 18. januar:
Linebåten «Pento» av Karlsøy forsvinner. Alle ni om bord omkommer. Marinen antar båten har gått på ei mine.

Kattegat, 28. oktober:
Tre mann blir borte da M/K «Rein II» av Helgeland forsvinner.

Skrova i Vestfjorden, 24. desember:
Den britiske sidetråleren «St. Amadeus» forliser. Alle om bord blir reddet.

1948
Lofothavet, 10. februar:
Motorbåt fra Boden brekkes ned. En omkommer, en overlever.

Finnmarkskysten, 22. februar:
En sjark fra Honningsvåg forsvinner i storm. Mannskapet på fire omkommer.

Berlevåg, 5. mai:
Det flytende trandamperiet «Trana» driver på land i sterk kuling. Alle åtte om bord reddes av en redningsskøyte.

Finnmarkskysten, november:
Motorkutteren «Sven Harald» av Tromsø forsvinner med hele besetningen. Skjebnen deres er ukjent.

1949
Hammerfest, 7. juni:
Skøyta «Hernes» av Bodø forsvinner med firemannsbesetning. Trolig sprengt av mine.

Omgang, Finnmark, 22. mars:
Sidetråleren «Spaniard» av Hull går på land i storm fra sør. Mannskapet berges i siste liten av en kameratbåt.

1950
Nygrunnen, 26. januar:
M/K «Harmon» går ned i orkan. Mannskapet på ti blir borte.

Makkaur, 26. januar:
I samme uvær blir kutteren «Brodd I» av Dyrøy borte tretti mil nord for Makkaur. Besetningen på seks blir borte.

Sværholt, 2. november:
Sildesnurperen «Torulf» av Bergen kantrer i godt vær. Tre fiskere av 17 omkommer.

1951
Skjervøy havn, 20. januar:
Motorkutteren «Dagny» sliter seg i havna og knuses mot land. Sju fiskere omkommer.

Vannøy, 20. januar:
Fire brødre blir funnet på et skjær etter en iskald natt. Den femte og yngste blir funnet død. De fem van mannskap på kutteren «Vårbris».

Karlsøy, 20. januar:
En fisker omkommer da en motorbåt med tre om bord forliser.

Finnsnes, 11. mars:
To fiskere omkommer da M/K «Bamse» kolliderer med et isflak. En tredje blir reddet etter å ha ligget en halv time i isvannet.

1952
Finnmarkskysten 10. januar:
Sekstifotingene «Bale» og «Varulven» maltrakteres av uværet. Mannskapene blir med nød og neppe berget.

Jan Mayen, 23. mars:
Selfangeren «Vestis» brekkes ned i isen. Besetningen på 15 går i fire timer og blir tatt opp av «Sannøy».

Vesterisen, 4. april:
Selfangerne «Pels», «Buskøy», «Vårglimt», «Ringsel» og «Brattin» forsvinner sporløst i overhendig uvær. 79 liv går tapt.

Bjørnøya, 21. mai:
«Ungesel» springer lekk og synker. Mannskapet går i livbåtene og blir reddet.

1953
Sørøysundet, 7. april:
«Knut» av Brynilen går ned i dårlig vær. Tre fiskere omkommer.

Magerøysundet, 10. april:
M/K «Judith» blir rent i senk av en britisk tråler innenfor Nordkapp. En blir drept, seks tas opp av tråleren.

1954
Steinfjorden, 11. januar:
Sidetråleren «Kingston Aquamarine» går på land. Båten totalhavarerer, og de 21 om bord kommer seg i land og blir tatt vare på av lokalbefolkningen.

Trøndelagskysten, 25. februar:
Sildesnurperen «Norddønna» fra Helgeland blir tatt av en brottsjø. Mannskapet på ti kaster seg i sjøen. Åtte blir berget.

1955
Varanger, 10. mars:
M/K «Stortind» av Dyrøy med to mann om bord forsvinner utenfor Finnmark.

Berlevåg, 30. mars:
Åttitonneren «Anna Alida» av Bodø forliser i sterk kuling. Besetningen på fem omkommer.

Magerøya, 25. juli:
Det oppstår brann i maskinrommet i snurperen «Risfjord» av Kamøyvær. Tre av besetningen på seks omkommer.

Vestfjorden, 7. november:
Den britiske sidetråleren «Stella Orion» synker. Alle 19 om bord reddes.

Sørøysundet, 23. desember:
Sidetråleren «Prince Charles» grunnstøter ved Karken. En los og ni britiske fiskere drukner. Vraket blir hevet, og settes inn i nytt fiske.

1956
Stadhavet, 12. mars:
Sildesnurperen «Brenning» av Sørfold kantrer. Nitten av et mannskap på 20 omkommer.

Bjørnøya, 27. mai:
Sidetråleren «St. Celestin» av Hull kolliderer med en tråler fra samme by. Hele mannskapet blir reddet.

1957
Magerøya, 6. april:
En båt med to mann kantrer. Den ene overlever.

30. mai:
Snurperen «Sivert Maan» kjører på to notbåter på feltet. Fire mann havner i sjøen. En av fiskerne drukner.

1958
Tanafjorden, 11. januar:
En båt fra Skjånes går ned. Tre mann omkommer.

Kiberg, 8 april:
En 100 fots sovjetisk sildedriver grunnstøter. To av 23 drukner.

Skjervøy, 5. mai:
En mor og hennes ti år gamle sønn drukner da båten triller rundt.. En sønn på 12 år redder seg.

Ingøy, 6. mai:
En båt fra Måløy synker ved Ingøy i Finnmark. Sønnen dør, faren redder seg.

Tromsøysundet, 3. oktober:
En 30 fots båt fra Karlsøy blir pårent og knust av en 97 forts snurper fra Kristiansand. En blir drept, en annen holder seg flytende.

9. oktober:
Fiskebåten «Steggen» av Sørvær går ned. To mann drukner.

16. oktober:
En skøyte fra Kjerringøy forliser. To mann forulykker.


1959
Fugløybanken, 7. januar:
«Amor» av Helgøy forsvinner med ni mann om bord.

Kamøyvær, 12. januar:
«Meteor» av Kamøyvær forsvinner bare en halvtime fra hjemstedet. Seks fiskere omkommer.

Havøysund, 16. januar:
To fiskere skylles over bord da en brottsjø skader linebåten «Skjærodden» av Hillesøy.

Vesterisen, 7. april:
Selfangeren «Selfisk» skrus ned. Ingen omkommer.

Sørøya, 8. april:
En sjark med tre personer om bord forsvinner.

Persfjord i Finnmark, 11. april:
Sidetråleren «Tromshav» av Harstad blir nesten rent i senk av en sovjetisk lastebåt. Sidetråleren skades, men ingen omkommer.

Røstbanken, 10. mai:
En tysk tråler kolliderer i tåke med kutteren «Havdønn» av Ballstad. Kutteren synker på fem minutter. Alle overlever.

Rødøy, 23. oktober:
Seibåten «Fritjof» av Selvær kantrer. Seks mann omkommer.


1961
Nordkappbanken, 13. november:
Banklinebåten «Peder Vinje» av Dyrøy i Troms forsvinner under fiske på Nordkappbanken. Alle 14 om bord blir borte i bølgene.

1962
Værøy, 2. februar:
Garnbåten «Nordbakken» av Værøy slås ned av en brottsjø i innseilingen til hjemstedet. En mann blir berget av en kameratbåt. Seks andre omkommer.

Torsvåg, 21. desember:
Den britiske tråleren «Stella Rigel» renner på land. Alle reddes.

1963
Tyfjorden, 21. november:
Linebåten «Hildur» av Gamvik går ned i snøstorm. Tre fiskere omkommer.

1964
Varanger, 19. januar:
Skøya «Einar 1» av Bugøysnes grunnstøter og synker. Fire mann forulykker i stormen.

Hjelmsøy, 26. januar:
I mørket blir banklinebåten «Nysjø» av Tromsø rent i senk av den østtyske tankeren «Trattendorf». «Nysjø» blir knust. 14 fiskere dør.

Rødøy, 3. februar:
Tre mann fryser i hjel i sjøen da skøyta «Nordhals» av Sandtorg forliser i uvær.

Arnøy, 12. mars:
En sjark med tre mann forsvinner. Kort tid i forvegen er to menn druknet under fiske i Gratangen.

1965
Malangsgrunnen, 31. januar:
Småtråleren «Boye Nilsen» forsvinner med fjorten mann om bord. Bare spredte små vrakrester blir funnet av det store fartøyet.

1966
Brynilen, 1. mars:
Loddetråleren «Ocean Senior» av Lurøy brekkes ned med loddelast. To mann omkommer.

1968
Kjøllefjord, 13. desember:
Den seks måneder gamle tråleren «Skjervøyfisk II» kantrer og synker. Åtte redder seg i en flåte, to mann omkommer.

1970
Gjesbåen ved Sørøya, 10. september:
Seisnurperen «Jøviktind» av Rypefjord forsvinner under uforklarlige omstendigheter i rolig vær. Ingen spor blir funnet av mannskapet på sju.

1973
Magerøysundet, 18. februar:
Karbid danner gass og utløser eksplosjon i loddesnurperen «Håkon Hatløy» av Karmøy. Seks av 10 blir drept.

Vardø, 12. desember:
Linebåten «Vårland» av Vardø forsvinner. Været er bra, og kameratbåtene like ved merker ikke at båten forsvinner. Fem fiskere dør.

Havøygavlen, 25. desember:
Den britiske tråleren «Ian Fleming» renner på land under et juleselskap. Tre av mannskapet drukner.

1974
Nordkappbanken, 8. februar:
Fabrikktråleren «Gaul» av Hull forsvinner i storm. Et livbelte blir seinere funnet som eneste spor av vraket. Trålerens forlis er et stort mysterium den dag i dag. 36 mennesker mister livet.

Syltefjordstaurene, 11. februar:
Snurperen og selfangeren «Lance II» av Gratangen grunnstøter. Båten blir knust mot fjell. 11 av 13 om bord dør.

1976
Kjølva, 5. januar:
Stålbåten «Fritz Erik» av Fjordgård kantrer uten forvarsel. Kameratbåter kommer til etter en halvtime. Vraket har hull og flenger i skroget. Det blir utnevnt en spesialkommisjon for å granske havariet. Kommisjonen avviser kollisjon med ubåt. Sju mennesker omkommer.

Persfjord, 25. februar:
Skøyta «Minka» av Hammerfest forsvinner på veg til loddefeltet ved Øst-Finnmark. Mannskapet på tre blir aldri funnet.

Loppa, 3. mars:
En sjark med to mann om bord forliser utenfor Loppa. To fiskere omkommer.

Magerøysundet, 14. mars:
Loddesnurperen «Neptuges» av Ålesund går til bunns på to minutter etter en kollisjon med snurperen «Sjarm». En blir skadd, men alle redder livet.

1977
Finnmarkskysten, 26. januar:
Loddetråleren «Tulipan» av Lenvik forsvinner sporløst. Besetningen på fem omkommer. En Decca-antenne blir funnet vel 40 nautiske mil nord av Sletnes.

1978
Svensgrunnen, 17. februar:
Garnbåten «Utvik Senior» forsvinner på veg fra Stordjupta til Steinfjorden på yttersiden av Senja. Vrakgods som neste dag driver på land er knust til pinneved. En kommisjon blir oppnevnt, men tunge vrakdeler blir ikke funnet. Kommisjonen mener båten har gått på et undervannsskjær. I år ble hovedmotoren funnet, og det er nedsatt en ny kommisjon som skal gi svar på gåten «Utvik Senior». Ni mann omkom.

1979
Vardø, 5. februar:
Den sovjetiske Sidetråleren «Mestrostroy» forliser i storm og sterk kulde nordøst av Vardø. Hele besetningen på 39 forulykker.

Sørøysundet, 6. februar:
Reketråleren «Steinfjell» av Hasvik forsvinner i Sørøysundet. To mann omkommer. Det er mye vind og frost på dagen for forliset.

Barentshavet, 23. august:
Reketråleren «J. Sandnes» av Gravdal i Lofoten kantrer og synker. Besetningen på tre dør.

1980
Ullsfjorden, 23. februar:
Garnbåten «Jan Kåre» kantrer. To personer omkommer.

Gjesvær, 30. desember:
Linebåten «Smenes» går ned utenfor Nordkapp. To forulykker.

1981
Helgelandskysten, 6. februar:
Seisnurperen «Western» av Myken forsvinner etter å ha levert en seilast i Lovund. Forliset skjer innaskjærs i bra vær og oppfattes av de fleste som uforklarlig. Mannskapet på sju forsvinner.

1982
Stjernsundet, 9. februar:
Sjarken «Manito» forliser på veg ut på feltet. To personer drukner.

Silda, 4. oktober:
Reketråleren «Langtind» av Skjervøy kantrer ved Silda i Vest-Finnmark etter å ha kjørt trålen fast i et vrak. To fiskere omkommer.

Finnmarkskysten, 5. november:
Sjarken «Heidi-Beate» av Lebesby i Finnmark kantrer på linefeltet. Mannskapet på to drukner.

1983
Hamn, 19. januar:
Garnbåten «Lutnes» av Hamn på Senja grunnstøter og synker i dårlig vær. To av besetningen på sju omkommer.

Gamvik, 15. august:
Skøyta «Solrand» av Mehamn grunnstøter utenfor Gamvik. En person omkommer.

Persfjorden, 11. oktober:
Snurrevadbåten «Havskåren Senior» av Båtsfjord grunnstøter. To av besetningen på fem dør.

Berlevåg, 7. desember:
Kystfiskebåten «Austhavet» grunnstøter. Mannskapet på tre drukner.

1984
Makkaur, 30. august:
Linebåten «Skreiingen» grunnstøter ved Makkaur i Finnmark. En av besetningen på fire omkommer.

Lofoten, 5. november:
Snurperen «Norddønna» av Nordland kantrer i Lofoten på tur med sildelast. Fire omkommer.

1985
Honningsvåg, 21. januar:
En gasslekkasje tar livet av skipperen om bord i reketråleren «Bjørn Snorre».

1986
Lofoten, 14. mars:
Garnbåten «Thaigutt» blir truffet av brottsjø. Tre av mannskapet blir feid på havet. Båten berges.

Barentshavet, 6. april:
Reketråleren «Mehamnfisk» av Mehamn kantrer. Mannskapet på fire omkommer.

Bjørnøya, 19. august:
En mann omkommer under en eksplosjon i maskinen i reketråleren «Hasvikværing». Båten klarer seg.

1987
Nordkyn, 27. juli:
Linebåten «Børre Senior» forliser. To fiskere omkommer.

1988
Barentshavet, 3. februar:
En mann blir drept i eksplosjon om bord i reketråleren «Havfangst» av Karlsøy.

1989
Gratangen, 28. januar:
Sjarken «Sektor» går ned. Tre omkommer.

Barentshavet, 8. august:
Reketråleren «Skille jr.» av Brønnøysund kantrer og synker på Thor Iversen-banken. En omkommer av mannskapet på fem.

1991
8. november:
Juksabåten «Kim Roger» blir rent i senk av en lastebåt utenfor Andøya. To liv går tapt.

1992
Øst-Finnmark, 29. september:
Snurrevadbåten «Skrolsvik» går ned under fiske i Øst-Finnmark. Fire av mannskapet reddes. To dør.

Svalbard, 5. oktober:
Tråleren «Njord» av Tromsø forliser utenfor Svalbard under hiving av trålen. Fem omkommer av et mannskap på 11.

Sørvær, 12. desember:
Snurrevadbåten «Ida Marie» grunnstøter. En mann forulykker, tre reddes.

1993
Nordland, 8. april:
Garnbåten «Trine» går ned. To omkommer.

Magerøysundet, 27. april:
Garnbåten «Stålhav» av Vågsøy i Sogn og Fjordane kantrer i Magerøysundet. Hele besetningen på fire omkommer.

Nordkappbanken, 28. oktober:
Autolinebåten «Bordanes» av Giske går ned under setting av line. Ni av tolv omkommer.

1995
Hjelmsøya, 27. januar:
Kystfiskebåten «Tronbuen» av Honningsvåg grunnstøter ved Hjelmsøya. En blir skylt over bord og dør, fire reddes.

Lofoten, 27. mars:
«Reinejenta» av Reine forliser. En av mannskapet på tre omkommer.

1997
Svolvær, 3. mai:
Sjarken «Havbrott» går ned. To liv går tapt.

1998
Båtsfjord, 15. februar:
Autolinebåten «Geir Peder» av Haram på Sunnmøre går ned i dårlig vær utenfor Båtsfjord. En av et mannskap på 11 omkommer.

1999
Vestfjorden, 16. januar:
Snurperen «Borgøygutt» av Rogaland forliser. Tre av et mannskap på seks forulykker.

Nordkyn, 19. juni:
Sjarken «Kai Frode» grunnstøter. To liv går tapt.