Det er ikke tilstrekkelig for å slippe militærtjeneste å si at man er forelsket.

En 22 år gammel mann fra Tromsø er idømt fengsel i 90 dager for å ha unnlatt å møte til militærtjeneste. 60 dager av dommen ble gjort betinget.

Nord-Troms tingrett trodde ikke på mannens pasifistiske overbevisningsgrunner, særlig fordi de ikke fremkom før etter at han hadde vært på sesjon og uttalt at han ønsket å gjøre internasjonal tjeneste i luftforsvaret.

Var i England

På det tidspunktet i fjor da han skulle møte på Værnes for å avtjene verneplikten befant han seg i England. Da hadde han unnlatt å svare på flere innkallingsbrev fra militære.

Da de kontaktet ham på e-mail svarte 22-åringen at grunnen til at han ikke møtte var at han var forelsket og skulle gifte seg i løpet av et par uker.

Han tilføyde også at hvis ikke det var god nok grunn, ønsket han å slippe militærtjeneste fordi han var imot militære og stilte seg passiv til å bli opplært til å gå i krig.

- Ikke tilstrekkelig

– For retten fremstår det som åpenbart at tiltalte ikke ønsker seg i militæret og at han begrunner dette hovedsakelig med at han er forlovet og skal gifte seg. At han fem dager etter oppmøtetidspunktet i en e-post også skriver at han er imot militæret og stiller seg passiv til å bli opplært i å gå i krig, kan ikke være tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene i fritaksloven, skriver retten.