Bjørnar (9) har best humor av hele familien. Han ler alltid på de riktige stedene – og sier klart fra om han ikke får sitte på sin faste plass under familiemiddagen.

Han har masse leker på rommet. Men også slanger, medisiner og respirator. 9-åringen bor i en stor enebolig i Kaldfjord. Fra utsiden ser boligen ut som et hvilket som helst hus i nabolaget.

På innsiden er eneboligen også et intensivsykehus. De første 20 månedene av livet, bodde Bjørnar på Universitetssykehuset Nord-Norge. Bjørnar er døvblind, har epilepsi og kronisk lungesykdom. Han er avhengig av pleie og oppsyn 24 timer i døgnet for å overleve.

Foreldrene Per Gunnar og Rigmor Pettersen kunne valgt å la minstegutten vokse opp på institusjon. Det ville kostet samfunnet flere millioner i året. De pengene har staten spart seg. For foreldrene ville det annerledes.

Sluttet i jobben

Per Gunnar og Rigmor valgte det eneste riktige for familien på seks: Å la multifunksjonshemmede Bjørnar bo hjemme med foreldrene og storesøsknene Roar (22), Anita (19) og Øystein (13). De bygde om huset – og lagde egen hybeldel tilpasset Bjørnars behov og hjelpere. Begge foreldrene måtte slutte i jobbene sine for å gi Bjørnar den pleien han er avhengig av. Storebror Øystein var bare fem da han selv skar brødskiver og pusset tennene for kvelden.

– Vi er ingen A4-familie. Men vi har fått det til, sier Rigmor Pettersen.

Dagen i går var heller ikke A4. Kort tid etter at Bjørnar kom hjem fra avlastning, dukket et helt pressekorps og en delegasjon Krf-politikere opp hjemme hos familien. Blant dem partileder Knut Arild Hareide.

– Vi gjør dette fordi vi mener situasjonen vi står i er helt absurd, og håper på en systemendring, sier Per Gunnar Pettersen.

Måtte ta ut sykemelding

Det siste året har Bjørnars foreldre vært sykemeldte for å kunne ta seg av sønnen.

De var tvunget til å sykemelde seg for at de ikke lenger får pleiepenger for å ta seg av sønnen.

Inntil avslaget måtte de søke Nav om pleiepenger hver tredje måned. I beste fall hver sjette måned. Uforutsigbart. Og tidkrevende.

– Dagens regjering har sørget for innstramminger i pleiepengeordingen som gjør hverdagen veldig uforutsigbar. Usikkerheten tar mye krefter som vi trenger til å ta oss av Bjørnar og resten av familien, sier Per Gunnar Pettersen.

Avslaget har de fått for at Bjørnars sykdomssituasjon karakteriseres som stabil og varig.

Foreldrene mener en viktig endring må gjøres i regelverket: At pleiepenger skal ytes så lenge nødvendig og uavhengig av diagnose og varighet.

I 2010 utgjorde pleiepenger samlet 499 millioner kroner. Tilsvarende tall for arbeidstakeres sykepenger var 32 milliarder kroner. Pleiepenger utgjør dermed bare 1-2 prosent av sykepengene.

– Dagens regjering har bestemt seg for å redusere statlige sykepengeutgifter. Og de startet med den aller svakeste gruppen. Den som Bjørnar tilhører, sier Per Gunnar Pettersen.

Uklare regler

– Jeg er sikker på at saksbehandlerne bare gjør jobben sin, men reglene er veldig uklare. Gjennom Bjørnars oppvekst har vi skaffet oss mye medisinsk kompetanse.?Det oppleves frustrerende om vi også må være advokat for å få den støtten vi trenger, sier Per Gunnar Pettersen.