HARSTAD (Nordlys.no): Foreldrene i Breivika barnehage har sett seg lei på manglende handling fra barnehagens ledelse. I et brev til Harstad kommune skriver de at flere forhold ved barnehagen er «alvorlig og sterkt avvikende fra måten en kommunal barnehage skal driftes på».

- Alt bunner ut i dårlig bemanning. De ansatte gjør en fantastisk jobb, men det er ledelsen vi reagerer på, sier Maria Killingberg i foreldregruppa i Breivika barnehage til Nordlys.

- Det går utover sikkerheten. Sånn som det er i dag driftes ikke Breivika barnehage forsvarlig.

I «voldsom» lek uten tilsyn

Ifølge foreldrene lider barnehagebarna av uforsvarlig lav bemanning, et problem som har oppstått «ofte og over lengre tid». Det utgjør ifølge foreldrene det de karakteriserer som en «stor sikkerhetsrisiko».

- Foreldre har ved flere anledninger observert barn i «voldsom» lek, tilsynelatende ute av kontroll og på lukkede rom, uten at noen av barnehagens ansatte har mulighet til å ha barna under oppsyn, heter det i brevet.

Den lave bemanningen har også ført til at barn ikke får hjelp til å gå på do, noe foreldrene mener de har behov for. Foreldrene mener videre at barna har vært utilstrekkelig påkledd utendørs.

Utfordrende med bemanning

Enhetsleder for Hinnstein barnehager, som drifter tre Harstad-barnehager inkludert Breivika barnehage, Trude Ekren, er ikke kjent med brevet fra foreldregruppa. Hun er uenig i foreldrenes beskrivelse av bemanningssituasjonen ved barnehagen.

- Vi har en grunnbemanning i barnehagen som består av én ansatt på seks barn mellom 3 og 5, og tre barn per ansatte for de yngre. Så kommer det enkelte dager, da det kommer sykdom. Ofte er det vanskelig å skaffe vikar og da kan det være utfordrende å få nok folk på jobb, sier Ekren.

Ekren kjenner ikke til at barn har manglet hjelp til å gå på do, eller at de ikke har blitt forsvarlig påkledd. Kritikken som blir fremmet i brevet, hvor foreldrene sier de opplever barnehagen som en oppholdsplass uten pedagogisk innhold, stiller enhetslederen seg uforstående til.

- Vi har en månedsplan som vi følger, og jeg har jevnlig kontakt med lederene i de ulike barnehagene. Jeg vet at planen følges og får en evaluering fra de ulike barnehagene hver måned, sier Ekren.

- Er du overrasket over foreldrenes opplevelse av situasjonen?

- Det som overrasker meg er at man ikke skjønner at barnehagehverdagen kan være litt vanskelig enkelte dager.

- Men foreldrene gjør rett i å stille krav til barnehagen. Vi ønsker tilbakemeldinger på det vi leverer, sier enhetsleder Ekren.

- Ubehagelig

Foreldrene er på sin side samstemte i at forholdene ved barnehagen er for dårlig.

- Gjør ikke kommunen noe, tar vi det videre til Fylkesmannen, sier en av foreldrene i barnehagen til Nordlys.