Det omstridte plagget niqab har det siste året dukket opp på campus på Universitetet i Tromsø.

Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging, har i den anledning meddelt sine nærmeste overordnede at han ikke kommer til å godta bruk av niqab i hans forelesninger.

– I undervisningssituasjoner er jeg veldig prinsipiell på egne vegne. Som lærer krever jeg å se ansiktet på studentene. Det er mitt klare syn, og det har jeg sagt til mine nærmeste overordnede, sier Aarsæther til Nordlys.

Han var inntil nylig instituttleder ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, og er også kjent som sentralstyremedlem i Senterpartiet.

Viser til stortingsvedtak

Aarsæther viser til at Stortinget i mars i fjor gjorde et vedtak som innbefattet at «det er viktig at en lærer skal kunne kreve å se ansiktet til den som undervises». Formuleringen kom i forbindelse med et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby bruk av hijab i barneskolen, som ble nedstemt.

– Jeg er veldig glad for Stortingets vedtak, som jeg forholder meg til. Her er det snakk om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i et åpent samfunn. Det er ikke snakk om å ta stilling til et religiøst plagg, men at offentlighetsprinsippet vi baserer våre samfunn på må følges i undervisningssammenheng, sier Aarsæther.

Han utdyper:

– Jeg regner bruk av niqab som maskering, som jeg mener er en uting i det offentlige rom. Det handler om hvordan man samhandler med hverandre, og viktigheten ved at kommunikasjon ikke er maskert. For meg er finlandshette og niqab to sider av samme sak.

Sa nei til student

Professoren har selv møtt på problemstillingen én gang, da han steppet inn som vikarlærer i en time i fjor.

– Det ordnet seg i minnelighet ved at studenten tok kontakt på forhånd. Da jeg sa at jeg helst så at hun ikke brukte niqab, valgte studenten ikke å møte opp, sier Aarsæther. Han er åpen på at det eksisterer forskjellige syn blant foreleserne på universitetet.

– Jeg konstaterer at jeg har kolleger som har andre syn på dette, som ligger innenfor rammen av Stortingets formulering. Det legger jeg meg ikke opp i. Jeg vil si at formuleringen legger ansvaret på den enkelte underviser.

Rektor: – Respekt

Så vidt Nordlys kjenner til, er det kun én student ved Universitetet i Tromsø som bruker niqab. Nordlys har vært i kontakt med studenten, som ikke ønsker å kommentere saken.

Rektor Jarle Aarbakke sier til Nordlys at han har respekt for Nils Aarsæthers begrunnelse.

– Vi har ikke diskutert dette i verken styret eller andre sammenhenger, så i øyeblikket har ikke universitetet et annet svar enn at det kan være en god løsning at den enkelte foreleser setter sin egen standard for hva vedkommende krever for å kunne gi undervisning.

– Jeg er imidlertid åpen for at vi kan løfte spørsmålet opp på styrenivå dersom dette blir en stor og viktig problemstilling mange finner vanskelig, sier Aarbakke.