Hun skal skilles fra sin elskede pappa Djabar, uten å vite når hun kan se ham igjen.

For en ukes tid siden kom brevet som kan snu opp ned på livet slik hun kjenner det. Livet med venninnene Mathilde og Ingrid, med skole, lekser og fritidsaktiviteter. Som for andre niåringer i Tromsø.

Brevet som sier at Yalda Bahadori og mamma Maria Gazul skal sendes til Moldova, mens pappa Abdul Djabar Fazedi Ahmad Bamadori skal sendes til Afghanistan.

En familie som elsker hverandre og i ti år har prøvd å finne et fotfeste og skape seg en ny tilværelse.

– Ren terror

– Dette er ikke annet enn ren terror mot et barn, sier Eva Gran.

– At en niåring dag etter dag må gå rundt og ikke vite om hun får være sammen med foreldrene.

Hun og Helge Hole har sammen med flere andre startet en støttegruppe.

– Vi trenger en god barnerettsadvokat og en folkeaksjon, sier hun og oppfordrer alle som har lyst til å være med om å ta kontakt.

Tenker på det hele tida

For pappajenta Yalda er det som skjer som et mareritt. Hun har problemer med å sovne. Hun tenker på det hele tida. Til Nordlys forteller hun at hun helst ikke vil at noen på skolen skal vite noe, for da vil de snakke om det, og det er vanskelig.

Ingen har spurt henne før de sendte brevet med det endelige avslaget på asylsøknaden. Hittil har foreldrene skjermet henne mot prat om søknader og avslag.

– Vi har ikke ønsket at hun skulle leve med det psykiske presset, sier mamma Maria.

– Vi vil at hun skal få ha en normal barndom. Hun skal ikke straffes for den situasjonen vi er i.

Men da brevet med det endelige avslaget kom, var det ingen vei utenom. Yalda er nå så stor at hun måtte få vite.

Splittes opp

Avslaget er ille, etter at de i over ti år har oppholdt seg i Skandinavia, hovedsakelig i Norge. Enda verre er det at de skal sendes til ulike land.

Maria kommer fra Moldova, som regnes som det kanskje fattigste landet i Europa. Der er man innstilt på å ta imot henne og Yalda, men ikke Djabar, som kommer fra Afghanistan.

– Han kan søke familiegjenforening. Men det forutsetter at jeg har bolig, jobb og inntekt over et visst nivå. Men jeg har ingenting i Moldova. Hvordan skal jeg fylle de forutsetningene? spør en fortvilt Maria, som dessuten er redd for hva som kan skje med Djabar i Afghanistan.

For henne og Yalda å dra til Afghanistan er like uaktuelt. For dem som kristne er det direkte livsfarlig. Bare det at Djabar har giftet seg kristent kan sette livet hans i fare. Men det finnes flere grunner til at han frykter for sitt liv hvis han må reise.

Både Maria og Djabar innser at de kanskje ikke alltid har gjort de riktige valgene i forhold til det Utlendingsdirektoratet (UDI) krever.

Hjerterått

Men de synes det er hjerterått at det skal gå utover Yalda, som er fullstendig integrert. Som er vokst opp her, føler seg norsk, snakker norsk og ikke vet om noe annet liv.

– Alt skal tas fra henne, også pappaen hennes, sier Maria.

– Norge har forpliktet seg til både å følge Menneskerettighets- og barnekonvensjonen, hvordan kan de da gjøre dette mot Yalda?