FINNSNES (Nordlys): Regionrådet i Midt-Troms tar opp saken på sitt møte i neste uke. Det skjer etter initiativ fra Lenvik kommune, hvor det er knapt med gravplasser i Finnsnesområdet.

– Det blir mindre og mindre plass på kirkegårdene. Kirkegården i Finnfjordbotn er stort sett full, sier kommunestyremedlem Sylvi Nilsen (Ap).

Hun fremmet i forrige kommunestyremøte et tverrpolitisk forslag om å prioritere Geitryggen kirkegård på Bjorelvnes når det gjelder utvidelse, men også at kommunen snarest tar initiativ til at det blir nedsatt ei interkommunal gruppe for planlegging av krematorium i regionen. Dette ble enstemmig vedtatt.

– Det er mange som ønsker kremasjon, men som lar være å gjøre det fordi det er tungvint og langt unna i dag, sier Nilsen.

Må til Harstad eller Narvik

Nærmeste krematorier er i Harstad og Narvik. Kremasjonsstatistikken for i fjor viser at det ble utført 184 kremasjoner i Narvik og 173 i Harstad. Av disse kom to tredjedeler fra andre kommuner.

– Vi får en del både fra Midt-Troms og Tromsø. Det blir flere og flere som ønsker kremasjon, sier kirkeverge Erik Vold i Harstad.

Statistikken viser også at det var 29 prosent av de døde i Narvik og 26 prosent i Harstad som ble kremert. Altså at kremasjonsprosenten er litt over en fjerdedel i disse byene.

– For dem som er bosatt i Harstad koster det ikke noe. De som kommer utenfra må betale 6.000 kroner for kremasjonen, sier Vold.

– Rart de ikke har i Tromsø Daglig leder Gudrun Falch i Sandbakk Begravelseshjelp AS på Finnsnes har imidlertid ikke merket noen stor etterspørsel etter kremasjoner.

– Jeg kan vel anslå at det til sammen er 15 til 20 i året fra Midt-Troms. Jeg tror det er litt ukjent og uvant for folk å tenke i de baner. I dag sender vi de som ønsker kremasjon til Narvik, og det er ikke noe problem. Fordelen med et krematorium her i Midt-Troms måtte være om det også blir et seremonirom som kan brukes til humanetikere og andre som står utenfor kirka, sier hun.

Falch tror det vil ta litt tid før kremasjon blir et mye brukt alternativ i Midt-Troms, men at man kanskje kan «kapre kunder» fra Tromsø ved å etablere et krematorium nærmere enn Harstad og Narvik.

– Det som er veldig rart er at de ikke har etablert krematorium i Tromsø, der det virkelig er behov, sier hun.

Må varme opp saken

Leder i Midt-Troms regionråd, ordfører Paul Dahlø i Sørreisa, har i utgangspunktet ikke noen formening om saken.

– Dette har ikke vært noe tema i Sørreisa, men vi får ta en runde i rådet på det. Dette er nok en sak som må varmes opp og drøftes litt, for å få fram synspunkter og perspektiver. Jeg synes det er en grei innfallsvinkel å sette ned ei planleggingsgruppe først, sier han.