– Vi sendte nytt brev i dag, denne gang til Oljedirektoratet. Håpet at den politiske ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet nå viser vilje til å hindre at fiskeindustrien blir ytterligere skadelidende av seismikkskytingen utover sommeren, sier Geir Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

FHL og han begynner å bli mektig lei av å bli sendt i en tilsynelatende evig og svarløs runddans mellom departement og regjeringspolitikere som gjør sitt beste for å smette unna ubehagelige konsekvenser av seismikkskytingen.

Fiskeindustrien taper millioner

For flere år siden etablerte myndighetene en erstatningsordning for fiskere som fikk reduserte fangster på grunn av seismikkskyting.

I fjor ba Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) om at også fiskeindustrien skulle omfattes av ordningen. FHLs argument var at fiskeindustrien, som fiskerne, ble skadelidende når fisken ble skremt vekk fra tradisjonelle fiskefelt utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten. Ingen fangst til kystfiskere, betyr ingen landinger til fiskeindustrien.

Fiskeri-, og kystminister Helga Pedersen og Olje- og energiminister Åslaug Haga lovet før de omfattende seismikkskytingen tok til i fjor sommer at de skulle vurdere å utvide erstatningsordningen til også å gjelde fiskeindustrien dersom den kunne påvise økonomiske tap.

– Etter sommersesongen i fjor sendte vi oversikten over hvordan seismikkskytingen hadde påvirket inntaket av fisk og ført til tap. Vårt anslag var at industrien i Troms, Lofoten og Vesterålen hadde tapt over fem millioner kroner, sier Ystmark.

Sterkt reduserte fangster

FHL sendte også oversikt over landingsstatistikker.

– For Vesterålen alene viste statistikken en nedgang i leveransene av sei fra 907 tonn i 2007 til 372 tonn i 2008. Også for kveite og alle andre fiskeslag var nedgangen betydelig, sier Ystmark.

– Og legger til: Ja, vi mener helt klart at seismikkskytingen er hovedårsaken til nedgangen fordi fisken ble skremt vekk fra feltene. Landingsstatistikken for havfiskeflaten viser nesten ingen endringer fra 2007 til 2008. Det fordi havfiskeflåten kan ta fangst langt borte fra områdene hvor det skytes, sier Ystmark.

Ikke mitt bord?.

Brevet med dokumentasjon over tapte inntekter og landingsstatistikker førte til at Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) fikk møte med en statssekretær i Kyst-, og Fiskeridepartementet i fjor høst. Meldingen derfra var at det departementet ikke ville utvide erstatningsordningen til å omfatte fiskeindustrien. FHL ble rådet til å kontakt Olje- og energidepartementet for å høre om de kunne utvide ordningen.

– Vi skrev brev til Olje- og energidepartementet og ba samtidig om møte med lederne av begge departementene. Det fikk vi ikke, Ystmark.

I februar i år svarte Olje- og energidepartementet at heller ikke de ville utvide ordningen.

Enda vanskeligere i år

I år har politikerne endre erstatningsordningen for fiskerne.

– For å unngå konfrontasjoner mellom seismikkskyting og fiskere, så får fiskerne tilbud om betaling for ikke å fiske. For oss betyr det enda mindre leveranser og enda større tap, sier Ystmark.

Fiskeri- og kystdepartementet ble igjen kontaktet av FHL, tirsdag fikk FHL svaret: Kontakt Oljedirektoratet.

– Vi skrev til Oljedirektoratet tirsdag ettermiddag. Brevet ble sendt for noen timer siden, sier Ystmark.

Han er frustrert og irritert.

– Vi sendes i en evig runddans mellom departement og politikere uten å få svar. Det i en situasjon som ifra før er svært tøff for fiskeindustrien. Finanskrisen har ført til at særlig torskeindustrien i Troms og Vesterålen har store tap. Politikerne har et særlig ansvar for at fiskerinæringen nå ikke påføre store ekstratap, sier han.