I går og i dag går Forumkonferansen av stabelen på Universitetet i Tromsø. Konferansen har i år fokus på FNs rolle i urfolkssaker.

Stavenhagen er FNs spesialobservatør for urfolks rettigheter, og er invitert til Tromsø av universitetet og Sametinget. Når konferansen avsluttes i dag, skal Stavenhagen til Karasjok for å besøke Sametinget.

Han mener den norske regjeringen ikke trenger å være beskjemmet over behandlingen samene får.

– Sammenliknet med andre land kan Norge vise til en veldig bra behandling av sitt urfolk. Dere har noe å være stolt av, sier Stavenhagen til Nordlys.

– Men det har jo også vært begått feilgrep i Norge?

– Jo da, det er det nok. Norge har imidlertid gjort mye som andre kan lære av, mener Stavenhagen.

Taper kampen

Stavenhagen kommer til å følge debatten rundt Finnmarksloven nøye.

– Debatten er svært interessant. Urfolk over hele verden kjemper for rettigheter til land og ressurser, sier Stavenhagen.

Han har nylig lest om kampen rundt Alta-utbyggingen.

– Saken har mange paralleller i andre land. Både i India, Chile og Filippinene har byggingen av store demninger overkjørt urfolks rettigheter, forteller Stavenhagen.

I sitt foredrag pekte han på at mange urfolk må gi opp kampen mot staten.

– De har verken tid, penger eller energi til å gå til søksmål, og taper dermed rettigheter, forteller Stavenhagen.

Urfolks stemme

Stavenhagen er den første observatøren for urfolks rettigheter i FN, og har ingen juridiske fullmakter.

– Min oppgave er å være urfolks stemme, slik at deres rettmessige krav ikke så lett blir oversett, sier Stavenhagen.

Han har reist over store deler av kloden for å besøke ulike urfolk, blant annet til Filippinene, Guatemala, Mexico, Japan, Botswana og Canada.

– Menneskerettighetene brytes overfor urfolk over hele verden. Mange land vil ikke engang innrømme at de har en urbefolkning. Slik er det for eksempel i India og Japan, opplyser Stavenhagen.

Han skal lede dagens debatt på konferansen. Blant foredragsholderne i dag er tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga. Han leder nå FNs forum for urfolksspørsmål.