– Det er altfor lite kontroller. De burde ha kontroller overalt, sier van Roie. Belgieren som har etablert seg som havfiskeagent i Breivikbotn med firmaet Sørøya Fishing, mener Fiskeridirektoratets innsats for å få slutt på turister som tar med seg mer fisk ut av landet enn de har lov til, fremdeles er for mangelfull, skriver fd.

Mørketall

I løpet av et år får Fiskeridirektoratet i Finnmark mellom 30 og 50 tips om fisketurister som har tatt mer med seg ut enn de tillatte 15 kiloene med filet. I slutten av juni var det ifølge regiondirektør Hermod Larsen tatt seks sportsfiskere på grensa med til sammen to tonn torsk, omregnet til rund vekt. De siste årene har det vært lagt vekt på mer informasjon til havfisketuristene i tillegg til stikkprøver ved turistanleggene og et samarbeid med Tollvesenet.

– Vi tar en del under stikkprøver, men flest tar vi på tips, sier Hermod Larsen og slår samtidig fast: – Det finnes mye mørketall, det er ingen tvil om det.

– Nattpasseringer

Marc van Roie tror det fremdeles er mange havfisketurister som ser på turen også som en mulighet til matauk eller inntektskilde.

– Jeg vet at det er flere som tar veien over Karasjok fordi det ikke er kontroll ved grensa der om natta, sier han til Finnmark Dagblad.

– Nå er det flere som tar for mye, men dagen kommer da det ikke er mulig. Jeg vil ha sportsfiskere som tar opp fisken, fotograferer og setter den ut igjen. Det handler om å få mest mulig ut av denne typen reiseliv, framholder han.

En rapport som nylig ble offentliggjort, slår fast at havfisketurist ene i snitt bruker 1.460 kroner dagen. Undersøkelsen baserer seg på studier av om lag 450 havfisketurismebedrifter i Norge. Rapporten fra matforskningsinstituttet Nofima viser også at så mye som 66 prosent av torskefangstene i nord slippes ut igjen. – Også på kveite praktiseres en god del fang-og-slipp-fiske, skriver Trude Borch, en av forskerne bak rapporten.

Årsaken, mener hun, er en kombinasjon av de innførte reguleringene og sportsfiskere som ikke driver matauk.

Nye ruter

Fiskeridirektoratet opplever også at det har blitt færre tips om turister som tar med seg ulovlig mye, enn for to år siden. Regiondirektør Hermod Larsen tror ikke det betyr at det har blitt færre som tar med fisk. – Generelt tror vi ikke det har blitt noe mindre, snarere tvert imot. Men det kan være tilgjengeligheten på fangster i havet som gjør at toleransen øker, sier han. Fordi fisket er svært godt og kvotene rekordhøye, er terskelen for å tipse høyere, blant fiskerne, tror direktoratet. Tipserne gir ofte signalement og registreringsnummer på bilene, som gjør det mulig for tollerne å være på vakt. Tilbakemeldingen som direktoratet får fra tollerne, er at de har god treffprosent på tipsene, men Larsen får samtidig opplyst at flere tar andre veier for å unngå å bli tatt.

– Mange forteller at de kjører lenger sør fordi det er for risikabelt å passere grensa i Finnmark, sier Hermod Larsen.

Vil vedvare

Regiondirektøren tror ikke det er mulig å komme ned på null og dermed få helt slutt på ulovlig utførsel, men mener samtidig at arbeidet fortsetter.

– I det store bildet er det marginale kvantum vi snakker om, men det er en rekke ting som gjør at vi er nødt til å legge om. Det blir feil at utenlandske turister lov å ta en masse fisk når den er kvotebelagt. Så er det jo slik at mange steder er dette et viktig bidrag til turistnæringen. Mange bedrifter driver med dette.

«Ha det»

Forskerne bak Nofima-rapporten tar også til ordet for økt utslipp av kveite for å ta vare på kveitebestanden. De samme forskerne mener forslaget om å frede kveite nord for Stad om sommeren, er et bomskudd, og mener kveita fint tåler påkjenningen med å bli fanget av krokredskap. Universitetet i Tromsø har i en studie kommet fram til at kveita kort tid etter utslipp, gjenopptok normal aktivitet.

Dette er et godt bidrag til havfisketurismen, mener Marc van Roie.

– Jeg er glad for forslaget om å slippe ut kveite. Før ville alle ha stor fisk over 20 kilo. Nå vil nesten alle ha kveiter. Her nord begynner det å bli akkurat som i sør. Da forsvinner kveita og det vil være synd. Jeg er helt enig med de som vil ha utslipp, man kan slåss med kveita, ta bildet og si «ha det».