I 2007 overtok barnevernet omsorgen for 7.710 barn. Det er nesten 500 flere barn enn året før, og innebærer en økning på over seks prosent.

Samlet sett var det i fjor vel 42.600 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet.

– Det er viktig å være klar over at tallene bare viser hvor mange barn som faktisk har fått hjelp, uten at de sier noe om det reelle behovet, sier seniorrådgiver Trygve Kalve i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagsavisen.

Flere av de minste

Selv om omfanget av omsorgsovertakelse øker, er det hjelpetiltakene som dominerer.

– Fire av fem barn som får hjelp av barnevernet, får det vi kaller hjelpetiltak. Det vil si ulike støttetiltak i barnets eget nærmiljø, noe som er svært bra, sier Kalve.

Det viser seg at økningen i bruk av barnevernstiltak, gjelder for alle aldersgrupper. Størst er likevel økningen blant de aller minste barna, fra 0-2 år, som økte med ti prosent det siste året.

– Dette er noe overraskende, men muligens et uttrykk for at barna blir fanget opp tidligere enn før, blant annet gjennom kontakt med helsestasjonene, sier Trygve Kalve.

Men også blant tenåringene har økningen vært merkbar. 800 flere barn i aldersgruppen 13-17 år fikk hjelp av barnevernet i 2007 enn i 2006 – noe som er en økning på cirka seks prosent.

Store forskjeller

Totalt var det i fjor 11.700 nye barn i barnevernet, noe som er en økning på over 13 prosent fra året før. Ifølge SSB er dette positivt:

– I praksis betyr dette at flere barn som trenger hjelp, får det, mener Kalve.

Samtidig viser nye tall fra SSB at det er store forskjeller mellom fylker og landsdeler i bruk av barnevernstjenester. Møre og Romsdal, Nordland og Telemark er de fylkene med flest barn i tiltak ut fra antall barn under 18 år i befolkningen. Av de fire største byene er det Bergen som har flest barn med tiltak, med Stavanger og Oslo på de neste plassene.

Forhold i hjemmet er den årsaken som oftest oppgis som årsak til at barnevernet gjør undersøkelser. Dernest er omsorgssvikt og mishandling en viktig bakgrunn for bekymringsmeldingene. (ANB)