BALLANGEN (Dagbladet/Nordlys): – Hele familien er sjokka. Jeg har snakket med mine søskenbarn. Ingen i familien visste at Ivar lå i beltesenga da han døde, sier Lorentsen.

Nordlys og Dagbladet skrev i går om Ivar Kjell Granberg (64) som døde mens han lå i reimer på Åsgård ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Granberg søster Gunn-Karin Lorentsen (54) visste ikke at broren lå i beltesenga da han døde. Dette var helt ukjent for henne inntil Dagbladet opplyste henne om det mandag denne uken.

Stusset på obduksjon

– Han var på Åsgård i et par uker før han døde. De fortalte oss om at de hadde brukt en del belter på ham, men ikke at han lå i reimer da han døde. Dette opplyste ikke sykehuset oss pårørende om, sier Lorentsen.

Hun forteller at de pårørende aldri stilte spørsmål ved den behandlingen broren hadde fått på Åsgård. De fikk referert opplysninger fra obduksjonsrapporten per telefon og slo seg til ro med dette.

– Et av barna mine har reagert på at obduksjonen ble gjort på UNN, det samme sykehuset han var innlagt på, sier Lorentsen.

Magnus P. Hald, klinikksjef ved allmennpsykiatrisk klinikk på UNN, understreker at han ikke har mulighet til å uttale seg til avisen om en konkret pasientsak, og at han bare kan svare på spørsmål på et helt generelt grunnlag.

– Aldri vår intensjon

– Hva tenker du om at pårørende sier de ikke ble fortalt at Granberg døde mens han lå i reimer?

– Jeg oppfatter at vi normalt har gode rutiner for å informere pårørende. Ved uventede dødsfall er det vanlig at vi inviterer de nærmeste til sykehuset for å gjennomgå hendelsen. Det er ofte vanskelig å si hva som er sagt i ettertid når en gir muntlig informasjon, men det er aldri vår intensjon å holde tilbake informasjon i situasjoner som dette. De pårørende kan også be om innsyn i sykehusjournalen. Der vil ting som for eksempel reimelegging klart framgå, sier Hald.

– Det går fram av obduksjonsrapporten at Granberg «roet seg umiddelbart» etter at han ble lagt i belter. Hvorfor ble han da liggende timevis i reimer?

– Jeg kan ikke uttale meg om denne konkrete saken. Det jeg kan si er at det skal mye til for at vi velger å bruke reimer. Det er problematisk for pasienten, og det er problematisk for personalet. Selv om det alltid er en målsetting å gjøre bruken av mekaniske tvangsmidler så kort som mulig, kan det være situasjoner hvor en pasient faller til ro og sovner hvor en velger å ikke umiddelbart fjerne reimene fordi en da må vekke pasienten. Tidspunkt for når det er mulig å avslutte bruk av mekaniske tvangsmidler blir løpende vurdert i den enkelte situasjon, sier Hald.

Les også: UNN reimet pasienter 108 ganger i fjor

Les også: - Kan hende var han alvorlig hjertesyk og skulle vært på intensiven og ikke på psykiatrisk

Student på vakt

Klinikksjefen ser ikke bort fra at legen på vakt den natta Granberg døde var en medisinstudent med midlertidig lisens, slik Dagbladet har fått opplyst.

– Det kan ha vært slik. Her hos oss, som ved svært mange andre kliniske avdelinger, er det ikke uvanlig at legen på vakt om natta er medisinstudent med midlertidig lisens, spesielt under ferieavviklingen. En medisinstudent med midlertidig lisens vil imidlertid alltid ha en spesialist bak seg som vedkommende kan rådføre seg med og tilkalle ved behov, sier Hald.