Arkeologer fra Tromsø museum har funnet det som ser ut til å være en barnegrav fra romertiden (ca 300 år e.kr.).

– Mye tyder på at et barn, trolig jente av høg rang ble gravlagt, sier arkeologene Ingrid Sommerseth og Johan Arntzen fra Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø til NRK.

Funnet er gjort på Kveøya i Troms. Her er det gjort funn som betegnes som omfattende og unike bosetningsspor.

- Bosettingssporene på Kveøya i tidsrommet 500 år før Kristus til år 0 er omfattende og unike i nordnorsk sammenheng, forteller arkeologene til Universitetet i Tromsø sine hjemmesider .

Arkeologene har også dokumentert et langhus på nesten av 24 meter, samt omfattende dyrkningsspor, kokegroper, restene etter en ovn og flere branngraver.

- Samlet sett kaster disse funnene nytt lys over pionerfasen i etableringen av gårdsdrift og jordbruk i Nord-Norge, sier Arntzen og Sommerseth.