Kirkenes (NTB): Utenlandske grensevakter med egne uniformer og et EU-armbind kan bli satt til å vokte Norges grense mot Russland. Beredskapsteamet kan bli satt inn i en krisesituasjon.

Det var like før jul at regjeringen godkjente en forordning om å opprette et beredskapsteam for grensekontroll blant Schengen-landene. Beredskapsstyrken er satt opp for å kunne hjelpe til dersom det oppstår situasjoner med stor illegal innvandring.

Ifølge BarentsObserver representerer avtalen en utfordring for Norge dersom den noen gang skulle bli satt i verk. I utenforlandet Norge er det militære styrker som patruljerer grensen mot Russland. Grensestyrkene fra EU-landene er sivile.

Mens det er Øst-Finnmark politidistrikt som har det overordnede ansvaret for kontrollen av grensepasseringer, er det 250 norske soldater som står for patruljeringen av den 196 kilometer lange grensen mot Russland.

Hvordan norske soldater skal samhandle med sivile grensepatruljer fra EU-land i en krisesituasjon er ifølge BarentsObserver ikke avklart i avtalen med Schengen-landene.