(Nettavisen)

MARMORSALEN (Nettavisen): - I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, innledet statsminister Erna Solberg (H) fredag klokka 12.30.

- Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag. Fra i morgen klokka 16.00 fjerner vi de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene, varslet hun.

- Meteren gjelder ikke lenger

- Koronapandemien kommer til å være blant oss i tiden framover, men vaksinasjonen har tatt brodden fra epidemien, sa Solberg.

- Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan nå være sammen på samme måte som tidligere, fortsatte Solberg og nevnte andre regler og restriksjoner som nå sløyfes.

- Kortversjonen er at vi nå kan leve som normalt, sa hun. Samtidig var hun rask til å understreke at mange ennå ikke har fått koronavaksine, enten fordi de ikke har villet eller fordi de ikke kan.

- Normal for de fleste

- Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg. I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreker Solberg.

Hun pekte på at det er mange grupper som ennå ikke kan senke skuldrene:

- Gå og vaksiner deg!

- Det er mange som fortsatt vil være bekymret, de som har underliggende sykdommer. Rådet er, har du ikke vaksinert deg, har du ikke tatt dose to, så gjør det av hensyn til samfunnet rundt deg, sa statsministeren i spørsmålsrunden på pressekonferansen.

- Det finnes jo de som vil beholde meteren og avstanden fordi de er syke. Det må vi også ha respekt for, sa også justisminister Monica Mæland (H).

- Din borgerplikt

- Er man avhengig av at flere vaksinerer seg for at dette ikke skal reverseres? var et av spørsmålene på pressekonferansen.

- Ikke avhengig, men av respekt for de som ikke kan vaksinere seg, mener jeg det er din borgerplikt å gå og vaksinere deg. Du bør tenke på flere enn deg selv, svarte Solberg.

Hovedpunktene i gjenåpningen

 • Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, forlenges ikke når det utløper 1. oktober.
 • Fra lørdag må ikke lenger ikke-beskyttede reisende fra oransje områder eller barn under 18 år, være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.
 • Fra og med lørdag 25. september klokka 16 oppheves kravet om bordservering på serveringssteder og innslippsstoppen klokka 24.
 • Kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med, blir opphevet fra og med lørdag.
 • Alle restriksjoner tilknyttet arrangementer og sammenkomster oppheves. Dermed blir det lov med fulle tribuner og konsertsaler igjen.
 • Fraværsregelen i videregående skole gjeninnføres.

Regjeringens beslutning er i tråd med anbefalingen Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) kom med.

Regjeringen bør ved månedsskiftet gå videre i sin gjenåpningsplan til en «Normal hverdag med økt beredskap», står det å lese i det faglige grunnlaget Helsedirektoratet og FHI har levert til regjeringen.

Erna Solberg og statsrådene Guri Melby, Bent Høie og Monica Mæland deltok alle på pressekonferansen fredag. Det gjorde også helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Kommunene får hovedansvaret

Helseminister Bent Høie (H) sier dette om kommunenes beredskap framover:

- Vi avvikler de fleste nasjonale smitteverntiltakene, og kommunene får hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det. Ved uoversiktlige og store smitteutbrudd som truer kapasiteten i kommunene, kan det for eksempel være nødvendig å innføre tiltak for særlig utsatte grupper, som for eksempel gamle og syke. Vi har hatt god dialog med kommunene, og har varslet dem både muntlig og skriftlig om at de må være klare til å innføre lokale forskrifter om nødvendig, sier helseministeren Høie.

Kommunene må ha testberedskap fremover, påpeker regjeringen. De skal kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen per uke, ha kapasitet til å teste 1 prosent av befolkningen per uke og på en ukes varsel kunne øke testkapasiteten til 5 prosent.

Kommunene må også opprettholde en vaksinasjonskapasitet tilsvarende 200.000 doser ukentlig og ha en beredskap som gjør det mulig å øke kapasiteten betydelig i løpet av fire uker.

Les også: Tror ikke at nye koronamutanter vil gjøre vaksinene ubrukelige

Råd og regler som fortsatt gjelder

Håndhygiene: Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene: Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

Råd ved luftveissymptomer:

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte og smakssans, nedsatt almenntilstand):

Hold deg hjemme

Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.

Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.

Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.

Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Testing

Det anbefales test for:

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus

Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til en smittet anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller teste seg.

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved:

1. Daglig selvtesting i 7 dager

2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer.

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter

Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger

Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten

Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

(Kilde: Statsministerens kontor)

- Normal hverdag med økt beredskap

Tidligere denne måneden gjorde regjeringen det klart hva som blir hovedpunktene i neste trinn av gjenåpningen, som regjeringen beskriver som «en normal hverdag med økt beredskap». I denne fasen «vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen», heter det.

- Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie 17. september ifølge regjeringen.no.

Se faktaramme: Dette er tiltakene som har vart gjennom hele pandemien

Nasjonale tiltak som har vart gjennom hele pandemien

Råd om en meters avstand: Innført 12. mars 2020.

* Ble først innført for alle besøkende på utesteder og serveringssteder, men ble utvidet til å være et generelt råd for all aktivitet i det offentlige rom og på arbeidsplasser i løpet av mars 2020.

* Til tider har det også vært råd om to meters avstand.

Råd om sosial kontakt i private hjem:

* Har vært gjeldende under hele pandemien, men med varierende grad av strenghet. På det strengeste var den nasjonale anbefalingen maks to gjester på besøk.

* Fortsatt gjelder anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

Restriksjoner for serverings- og utelivsbransjen:

* Enmetersregelen har lagt strenge begrensninger for sitteplasser og antall gjester gjennom hele pandemien.

* Utesteder og serveringssteder har til tider vært under full nedstengning og med strenge begrensninger i åpningstider, både nasjonalt og lokalt.

* Krav om bordservering har vært gjeldende siden 1. juni i fjor, da utesteder som ikke serverte mat, fikk åpne igjen etter de nasjonale reglene.

* Fortsatt gjelder innslippsstopp klokka 24.00, krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster:

* 12. mars 2020 ble det innført forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer.

* Siden den gang har det både blitt åpnet opp og blitt strammet inn i regelverket, både nasjonalt og lokalt. Men det har hele tiden vært strenge begrensninger i antall deltakere og avstandskrav.

* Den siste oppdateringen av regelverket innebærer at maks antall personer avhenger av om det brukes koronasertifikat, om det er faste plasser og om det er inne eller ute. Utendørs kan det slippes inn maksimalt 10.000 tilskuere

* For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Innreiseregler:

* 12. mars 2020 ble det innført karantenekrav for reisende fra utlandet. Dette har vært gjeldende gjennom hele pandemien, men med forskjellige unntak, og med forskjellige oppmykninger og innstramminger.

* Fortsatt er det innreiserestriksjoner.

TISK:

* Forskjellige systemer for testing, smittesporing, isolering og karantene (tisk) har vært gjeldende helt siden starten av pandemien.

Munnbindkrav:

* For tiden er det ingen nasjonale munnbindkrav, men det anbefales å brukes flere steder når det ikke er mulig å holde enmeteren.

* SAS innførte krav om munnbind fra 18. mai 2020, og de andre flyselskapene fulgte senere etter. Kravet om munnbind på fly gjelder fortsatt.

* Avinor anbefaler at alle reisende bruker munnbind under hele oppholdet på flyplassen. På Oslo lufthavn er munnbind påbudt.

(Kilde: NTB)

100 koronapasienter på sykehus

Det siste døgnet er det registrert 721 koronasmittede i Norge, viser NTBs opptelling. Det er 261 færre enn samme dag i forrige uke og tredje dag på rad med fallende smittetall.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 699 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.012.

Torsdag var 100 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 13 færre enn dagen før.

33 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 18 på respirator. Det er én flere på intensiv og like mange på respirator som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.


Viktige datoer for lettelser i 2021:

 • 13. april: Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan
 • 27. mai: Andre trinn i regjeringens gjenåpningsplan
 • 21. juni: Tredje trinn i regjeringens gjenåpningsplan
 • 27. september: Nedjustert TISK i kommunene
 • 25. september: "En normal hverdag med økt beredskap"